Agenții economici care, din cauza vremii, nu se pot achita de obligațiile contractuale pot invoca forța majoră

Agenții economici care, din cauza vremii, nu se pot achita de obligațiile contractuale pot invoca forța majoră

Agenții economici afectați de vremea nefavorabilă pot invoca forța majoră, menită să-i exonereze de răspunderea contractuală față de partenerii de afaceri.

„Având în vedere vremea nefavorabilă şi codurile instituite pe raza judetului Arad, precum şi fenomenele meteorologice extreme ce au afectat activitatea multor agenţi economici, vă reamintim că există posibilitatea solicitării unui certificat de avizare a situației de forţă majoră, menit să exonereze de răspundere contractuală partea care invocă evenimentul de forţă majoră şi care nu şi-a îndeplinit sau nu-şi poate îndeplini, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, faţă de partenerul contractual”, se arată într-o informare transmisă agenților economici de departamentul juridic al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad.

De remarcat, că agenţii economici afectaţi trebuie să notifice partenerilor contractuali existenţa unei asemenea situaţii, în termenul stipulat în contract sau, în absenţa unei astfel de prevederi, într-un termen rezonabil de la declanşarea forţei majore, urmând ca ulterior să prezinte un aviz eliberat de Camera de Comert, Industrie și Agricultură Arad, institutie care are atribuţia exclusivă de a aviza cazurile de forţă majoră pe raza judeţului Arad.

Mai multe informații pot fi obținute telefonic (0743171518) sau prin e-mail: juridic@ccia-arad.ro.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.