Flash news:
 
<< Înapoi


Viorel Enache, delegat CU SCANDAL în funcţia de director al DGASPC Arad26.03.14 de D.T.

Delegarea fostului primar al oraşului Sântana, Viorel Enache, în funcţia de director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Arad a stârnit un val de reacţii în şedinţa de azi a Consiliului Judeţean Arad (CJA). Consilierii PSD şi PNL şi-au exprimat nemulţumirea, susţinând că PDL încearcă impunerea la conducerea DGASPC Arad a unui manager care nu îndeplineşte condiţiile legale pentru ocuparea postului.

La începutul şedinţei, consilierul PSD Gheorghe Sabău a cerut renunţarea la proiectul de hotărâre care viza delegarea lui Enache la şefia DGASPC Arad, însă propunerea acestuia nu a fost aprobată de majoritate. Sabău a precizat că, în condiţiile vacantării postului de director general, intermatul putea fi asigurat până la organizarea unui concurs de unul dintre cei doi directori adjuncţi sau de un alt funcţionar care să îndeplinească condiţiile legate de studii şi vechime în cadrul instituţiei. „Ce îl recomandă pe Viorel Enache pentru ocuparea acestei funcţii? Probabil faptul că este membru PDL”, a afirmat consilierul judeţean PSD Gheorghe Sabău. Preşedintele CJA a precizat că delegarea este în temeiul legii şi l-a invitat pe consilierul judeţean PSD să depună o contestaţie. „Instituţia Prefectului Judeţului Arad va verifica legalitatea acestui proiect”, a încheiat schimbul de replici preşedintele CJA.

Într-un final, proiectul de hotărâre a fost aprobat de majoritate la fel ca şi celelalte 30 de proiecte aflate pe ordinea de zi.

Se reia procedura pentru Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor
În şedinţa de astăzi au fost aprobate mai multe proiecte de hotărâre care prevăd atât aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru proiecte de infrastructură cât şi pentru proiecte de hotărâre care vin să aducă o mai bună funcţionare unităţilor subordonate, precum şi alocarea unor disponibilităţi înspre primării şi înspre investiţiile din judeţul Arad. „A fost aprobată astăzi cota de cofinanţare pentru drumul Arad-Felnac, sperăm că în perioada imediat următoare să primim repartiţia din cadrul Ordonanţei 28 aferentă acestui proiect. Amintim că acest proiect a fost unul care a stat din cauza Guvernului care a oprit lucrările pentru PNDI şi menţionez faptul că în momentul de faţă drumul Arad-Şiria-Seleuş se află tot în aceeaşi situaţie, adică predat ministerului, fapt care ne determină să alocăm resurse decât pentru întreţinerea acestui drum”, a afirmat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

În ceea ce priveşte stadiul implementării proiectului de management al deşeurilor, preşedintele CJA a precizat că acest proiect a fost în marea lui majoritate finalizat, respectiv au fost achiziţionate unităţile pentru ca acesta să poată funcţiona, a fost asigurată asistenţa tehnică şi totodată au fost achiziţionate maşinile de transport. „Din cauza situaţiei contractului de lucrări care a fost reziliat între Consiliul Judeţean şi societatea care executa aceste lucrări, prin hotărârea acestei firme, suntem nevoiţi în momentul de faţă să reluăm procedura pentru executarea lucrărilor rămase şi ne aflăm în stadiul de a trimite înspre SEAP documentele necesare pentru a începe această procedură. Totodată trebuie să menţionez că în perioada următoare o parte din materialele cumpărate pentru acest sistem vor fi distribuite către cetăţeni”, a adăugat Nicolae Ioţcu.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare din 26 martie:
1.Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar special, de nivel liceal şi postliceal din judeţul Arad pentru anul şcolar 2014-2015.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Camera Agricolă a Judeţului Arad.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii sociale într-un centru de tip rezidenţial cu o capacitate de 17 locuri.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de servicii sociale în Centre de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu handicap (CIA) pe două loturi a câte 20 beneficiari/lot.
5.Proiect de hotărâre privind corectarea suprafeţelor unor parcele de teren şi completarea inventarului domeniului public şi privat al Judeţului Arad.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Judeţean Arad a obiectivului de investiţii „Reabilitarea DJ 682 km 100+080-117+080 Arad-Felnac-Limită de Judeţ Timiş”.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Camera Agricolă a Judeţului Arad, pe anul 2014.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Publică de Pază Arad, pe anul 2014.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad, pe anul 2014.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru S.C. „Aeroportul Arad” SA, începând cu data de 01.04.2014.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean Salvamont Salvaspeo Arad, pe anul 2014.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru  Spitalul de Psihiatrie Mocrea, pe anul 2014.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană A.D. Xenopol Arad, pe anul 2014.
15.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Edita IUHASZ director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, prin pensionare pentru limită de vârstă, începând cu data de 01.04.2014.
16.Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, domnului Viorel ENACHE, începând cu data de 01.04.2014, până la ocuparea prin concurs a acestui post.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de către Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad a atribuţiilor de conducere executivă a Regiei şi modificarea prin act adiţional a anexei nr. 2 la contractele de mandat încheiate cu membrii Consiliului de Administraţie.
18.Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului de acordare a licenţelor de lucru al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere, datele informative şi situaţia activelor imobilizate pe anul fiscal 2013 ale Regiei Autonome - Administraţia Zonei Libere Curtici Arad.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de eficientizare a consumului energetic al Consiliului Judeţean Arad şi a alocării sumelor necesare înlocuirii lămpilor de iluminat din sediul administrativ.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii de către Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş a duratei Contractului de închiriere nr. 438/26.11.2010.
22.Proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, unor operatori de transport.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice, faza Proiect tehnic şi detalii de execuţie (PT+DE) pentru realizarea investiţiei ,,Monitorizare acces în spital, bariere şi aparate parcare” la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
24.Proiect de hotărâre privindaprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizareaobiectivului de investiţie „Amenajare farmacie”în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei Consiliului Judeţean Arad pe anul 2014, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor – Judeţul Arad.
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 8/30.01.2014 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2014  precum  şi a  sumelor  estimate  pentru anii 2015-2017.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul special care solicită cheltuielile de deplasare pe lunile ianuarie şi februarie 2014.
28.Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 17/30.01.2014 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2013 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2014.
29.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2014.

Proiecte de hotărâre introduse suplimentar pe ordinea de zi:
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii din bugetul Judeţului Arad a unor sume reprezentând cheltuieli neeligibile aferente implementării proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest”.
31.Diverse.Comentarii (7)

LEGIS - la 27.03.2014 ora 11:53:54Enache,nu are nici macar un an in functie publica,nu a avut niciodata o functie publica de conducere,cum cere legea; nu indeplineste conditiile legale;daca le indeplinea mergea pe cale legala,nu asa pus de partid!ca primar poti fi cu 4 clase ,dar ca director functie publica trebuie sa ai mai multe !


Pnl voteaza cu pdl - la 27.03.2014 ora 10:34:19Sau bineinteles absenteaza..... Cat timp vor mai ramane alde parpala si compania pe functii?


ION - la 27.03.2014 ora 09:36:24cine i enache?????????? ce studii are?????????? dupa ce veste numit, cine merge la concurs??????????


Sorin - la 26.03.2014 ora 23:02:26demisia e nimic fata de ce i-ar putea face politia, acum la PSD....


jurasic - la 26.03.2014 ora 22:16:57daca fosila enache ar avea un dram de obraz,dar e exclus,fiind un pdlist imputit,si-ar da demisia de onoare,insa cum am spus,find un pdlist,nu are onoare,nu o va face.


Adi - la 26.03.2014 ora 21:24:48Enache nu are nici o legitimitate!este un abuz de putere a PDL;SCANDALOS!!!


Paul - la 26.03.2014 ora 20:27:22nu cu scandal. ci delegat de PDL. Rusine!


Nume:
Comentariu:Top news
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100


Conform Clubului Român de Presă, se pot prelua texte din conţinutul articolelor în scop de informare sau pentru revista presei, în limita a 500 de caractere. În acest caz, OBLIGATORIU se va menţiona sursa www.newsar.ro sau NEWS-AR. Reproducerea neautorizată a textelor sau imaginilor de pe acest site cu încălcarea acestor norme este interzisă fără a avea un acord scris din partea REDACŢIEI şi se va soluţiona în instantele de judecată.
  Gura lumii, slobodă!
Gheorghe Falcă nu se dezice cu una cu doua în ceea ce priveşte temperamentul. Gura lumii vorbeşte despre două deplasări

continuare »

  Ultimele comentarii
cotea în 23.08.2014
tarfe proaste , se opereaza de tinere si dupa 50 de ani li se unesc fata cu c ...
Pharmd785 în 20.08.2014
Very nice site!
Pharmg917 în 20.08.2014
Very nice site! cheap goods http://oixypea2.com/qxqsxoq/4.html
Pharmd139 în 20.08.2014
Very nice site! [url=http://oixypea2.com/qxqsxoq/2.html]cheap goods[/url]
Pharmd465 în 20.08.2014
Very nice site! [url=http://oixypea2.com/qxqsxoq/2.html]cheap goods[/url]
Pharma19 în 20.08.2014
Very nice site! cheap goods
Pharmd823 în 19.08.2014
Very nice site! [url=http://oixypea2.com/qxqsxoq/2.html]cheap goods[/url]
Pharme578 în 19.08.2014
Very nice site! cheap goods
Pharmd221 în 17.08.2014
Very nice site!
Pharmk457 în 17.08.2014
Very nice site! cheap goods http://oieapxy2.com/tyaott/4.html

Un ritual folosit în Mozambic împotriva durerilor de cap a fost adaptat în vederea iniţierii în „Mişcarea Populară”.

SEO
ziare
 
contact@newsar.ro
tel: 0745-516915
      0357-425837
      0770-214891
publicitate@newsar.ro
tel: 0745-516915
      0357-425837
      0770-214891