Ambasadorul Statului Israel a vizitat  Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Ambasadorul Statului Israel a vizitat  Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Ambasadorul Statului Israel, Excelenţa Sa Tamar Samash, a vizitat, marţi, 12.09.2017, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Campusul Universitar, săli de curs, laboratoare de practică studenţească, Institutul de Ştiinţe ale Vieţii şi Centrul de Studii Iudaice „Nicolae Cajal” din cadrul UVVG.

Excelenţa Sa Tamar Samash a fost întâmpinată de prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii, prorectori și decani, directori de departamente, care i-au prezentat  standurile celor şase facultăţi, unde au fost expuse ultimele realizări în cercetarea ştiinţifică, precum şi revistele de specialitate cotate în baze de date internaţionale.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat parteneriatele UVVG cu prestigioase universități din Europa, acțiunile de antreprenoriat și internaționalizarea Universității.

În semn de înaltă preţuire faţă de activitatea depusă, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” şi prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele UVVG, i-au acordat, în numele comunităţii academice, Ambasadorului Statului Israel, Excelenţa Sa Tamar Samash, Diploma de Onoare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

În cadrul întâlnirii cu membrii Centrului de Studii Iudaice „Nicolae Cajal”, unde au participat, alături de Consiliul științific și oameni de cultură ai Aradului interesați de domeniul istorie și cultura evreilor, unde a participat şi Aurel Vainer, deputat şi preşedinte al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, prof. univ. dr. Marius Grec, directorul Centrului de Studii Iudaice „Nicolae Cajal”, i-a acordat doamnei ambasador al Statului Israel, Tamar Samash, diploma „Prieten al Centrului de Studii Iudaice academician „Nicolae Cajal”.

 „Universitatea de Vest «Vasile Goldiș» este o instituție impresionantă cu un staff foarte bun și sunt sigură că vom găsi domenii în care să putem colabora. Sunt foarte interesată de Centrele de Studii Iudaice pentru că am absolvit studiile academice în domeniul studiilor biblice în Ierusalim. Este fenomenal faptul că, după 70-75 de ani, acest gen de studii redevin relevante, mai ales aici, în Arad. Îmi doresc să știu ce pot face eu, în Israel, pentru a vă ajuta să putem lucra cât mai bine împreună”, a declarat Excelenţa Sa Tamar Samash.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „Ne-a onorat vizita istorică a doamnei ambasador al Statului Israel la Universitatea noastră şi la Centrul de Studii Iudaice «Nicolae Cajal», un centru cu rezonanță, prin studiile efectuate asupra Holocaustului și a unor personalități evreiești, care au fost publicate în țară și în străinătate. Doamna ambasador a vizitat şi Institutul de Științe ale Vieții în perspectiva colaborării cu Institutul din Israel, fiindcă avem teme comune în problemele de biologie moleculară. La Sinagoga din Arad s-au prezentat lucrările, care au fost publicate și s-a lansat lucrarea «Studia Iudaica Aradensis», o culegere de studii foarte importante despre viaţa evreilor, istoria lor și Holocaust. Alături de această lucrare, sărbătorim 300 de ani de la venirea primelor familii de evrei în Arad, care au sporit activitatea comercială a orașului. În cadrul Universității noastre predăm un curs despre Holocaust pentru studenții de la Istorie, dar şi alte cursuri de istorie universală și sperăm ca activitatea noastră, de instruire a studenților, să îi situeze acolo unde ne dorim, la performanță și calitate”.

Daniel Albu

 

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.