Amenzi de până la 20.000 de lei pentru hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă au fost redefinite în codul muncii.

Legea nr. 151 din 23 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020 aduce completări și modificări Codului Muncii în ceea ce privește discriminarea salariaților.

Astfel, orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, exercitată prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată, este strict interzisă.

De asemenea, este interzisă neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoașterii sau exercitării drepturilor prevăzute de legislația muncii precum și orice prevedere, acțiune sau practică aparent neutră, care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o alta, sau concedierea salariaților, în baza unuia din criteriile enunțate mai sus.

Sancționabilă este și exercitarea hărțuirii sau a discriminării prin asociere, care are ca efect lezarea demnității unei persoane, creând un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Inspectorii de muncă arpdeni atrag atenția angajatorilor să aibă în vedere aceste noi reglementări, întrucât pentru o productivitate sporită este nevoie de un mediu de lucru adecvat, în condiții de nediscriminare și protecție a salariaților.

Exercitarea discriminării directe sau indirecte, a hărțuirii la locul de muncă constituie contravenție, fapta fiind sancționată cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei.

Foto: Arhiva

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.