Ample CONTROALE ale inspectorilor muncii. Ce FIRME sunt VIZATE

Ample CONTROALE ale inspectorilor muncii. Ce FIRME sunt VIZATE

Firmele care folosesc zilieri se află în vizorul inspectorilor muncii. Anul trecut ITM Arad a aplicat amenzi în valoare de 70.000 de lei societăților care nu au respectat legislația în domeniu.

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad derulează o nouă campanie prin care se verifică modul de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

În acest sens, au fost declanșate acțiuni de control la beneficiarii la care se prestează muncă necalificată cu caracter ocazional. De asemenea, au loc în permanență acțiuni de informare și conștientizare a beneficiarilor de lucrări și a zilierilor.

„Campania se desfășoară pe întreg parcursul anului curent și are următoarele obiective: identificarea beneficiarilor de lucrări care utilizează zilieri și luarea măsurilor în domeniul sănătății și securității în muncă în cazul nerespectării de către aceștia a prevederilor Legii 52/2011; creșterea gradului de conștientizare al beneficiarilor și zilierilor care desfășoară  activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniu; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii 52 /2011; determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la ITM Arad în termenul legal. Pentru a nu exista nici un fel de dubii vizavi de activităţile desfăşurate de zilieri, amintim din nou, că aceştia pot desfăşura numai activităţi necalificate, cu caracter ocazional,  și numai în următoarele domenii din Clasificarea activităţilor din economia naţională: agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01; silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere – diviziunea 02; pescuit şi acvacultură – diviziunea 03; colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase – clasa 3821 şi 3811; recuperarea materialelor – grupa 383; comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii – grupa 462; activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823; publicitate – grupa 731; activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004; activităţi de cercetare-dezvoltare în biotehnologie – clasa 7211, activităţi de cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – clasa 7219; activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice); activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130; creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130; activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140; creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149; hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii (organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia); facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane; activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311; activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312; activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621. Activităţile de manipulare a mărfurilor şi cele de curăţenie şi întreţinere pot fi prestate doar în aceste domenii”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ITM Arad.

Firmele care folosesc zilieri pentru alte activităţi decât cele expres reglementate de prezenta lege riscă să fie sancționate cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei.

În anul 2017, au fost înregistrate la ITM Arad un număr de 4.008 de persoane care au desfășurat activitate în calitate de zilieri. În urma acțiunilor de control efectuate de inspectorii de muncă în anul precedent au fost aplicate peste 20 de sancțiuni în valoare totală de 70.000 lei.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.