Află pentru ce își reclamă angajații șefii la ITM!

Află pentru ce își reclamă angajații șefii la ITM!

Neplata salariilor, acesta este principalul motiv pentru care și-au reclamat șefii la Inspectoratul Teritorial de Muncă cei mai mulți angajați arădeni.

De la începutul anului şi până în prezent, la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad au fost înregistrate 263 de petiţii, dintre care peste 53 % au fost înregistrate pentru neacordarea drepturilor salariale, peste 11% pentru neîntocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, aproximativ 8 % pentru neplata orelor suplimentare, 7 % pentru nerespectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă. De asemenea, au fost înregistrate sesizări şi pentru neîntocmirea actelor de încetare a raportului de muncă.

Pe această cale ITM aduce în atenţia angajatorilor cât şi angajaţilor următoarele sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare:

  • nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară – amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. i din Legea 53/2003 – Codul Muncii);
  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1) – amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată (art. 260 alin. 1, lit. e din Legea 53/2003);
  • prestarea muncii de către o persoana fără încheierea unui contract individual de munca – amendă de la 500 lei la 1.000 lei (art. 260 alin. 1, lit. f din Codul Muncii).
  • neluarea sau nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă (art. 349 – 350 din Legea 286/2009 privind Codul Penal) –  închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă.

Modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora sunt reglementate de Ordonanţa de Guvern 27/2002.

Orice persoană care se simte nedreptăţită de către angajator, prin încălcarea unor drepturi expres prevăzute de lege are posibilitatea de a depune la ITM Arad o petiţie  (reclamaţie) fie prin simpla prezentare la sediul instituției, din strada Episcopiei, nr. 11 – 13, fie prin transmiterea acesteia pe adresa de e-mail a instituţiei noastre itmarad@itmarad.ro;

Trebuie precizat că pentru a i se da curs, reclamaţia trebuie să conţină datele de identificare ale petiționarului, în caz contrar, aşa cum prevede art. 7 din actul normativ mai sus amintit „petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează” (art. 7). Aşadar, prin date de identificare înţelegându-se, pe lângă numele şi prenumele petiţionarului, inclusiv datele din buletin/carte de identitate.

Un alt aspect important îl constituie şi problemele semnalate, care trebuie să se regăsească în aria de competență a ITM, altfel acelaşi act normativ dispune: Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta” (art. 6^1).

ITM Arad asigură, totodată,  prin Compartimentul Comunicare şi Relaţii cu Publicul, accesul la informaţiile de interes public astfel cum sunt reglementate de Legea 544/2001. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, pe site-ul instituției, www.itmarad.ro  se regăseşte  lista documentelor care conţin informaţii de interes public precum și formularul tip al cererii de informaţii de interes public.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.