Anunț IMPORTANT al Poliției Locale Arad pentru FIRME

Anunț IMPORTANT al Poliției Locale Arad pentru FIRME

Direcția Generală Poliția Locală Arad prin Compartimentul Activitate și Control Comercial, informează agenții economici asupra obligativității acestora de a se autoriza conform prevederilor HCLM 192/2017 privind Regulamentul de desfășurare a activităților economice și al piețelor în municipiul Arad.

Pentru obținerea autorizațiilor, agenții economici care au coduri CAEN care necesită autorizare și sunt declarate la Oficiul Național al Registrului Comerțului, au obligația de a se prezenta la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Transport Public Local Autorizare Activități Economice pentru a depune dosarul de autorizare  conform legii.       

Având în vedere numărul mare de agenți economici, DGPL Arad enumeră codurile CAEN care necesită autorizație eliberată de Primăria Municipiului Arad:                                             

CODURILE CAEN CARE NECESITĂ AUTORIZARE CONFORM HCLM 192/2017 

4511 – Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) 

4519 – Comerț cu alte autovehicule 

4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor 

4531 – Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule 

4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule 

4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor 

4622 – Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor 

4631 – Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor 

4632 – Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne 

4633 – Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile 

4634 – Comerț cu ridicata al băuturilor 

4635 – Comerț cu ridicata al produselor din tutun 

4636 – Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase 

4637 – Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente 

4638 – Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște 

4639 – Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun 

4641 – Comerț cu ridicata al produselor textile 

4642 – Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei șîncălțămintei 

4643 – Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor 

4644 – Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere 

4645 – Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie 

4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice 

4647 – Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat 

4648 – Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor 

4649 – Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc 

4661 – Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor 

4665 – Comerț cu ridicata al mobilei de birou 

4666 – Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou 

4671 – Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoșși al produselor derivate 

4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare 

4674 – Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire 

4675 – Comerț cu ridicata al produselor chimice 

4676 – Comerț cu ridicata al altor produse intermediare 

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat 

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun 

4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 

4721 – Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate 

4722 – Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate 

4723 – Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și molustelor, în magazine specializate 

4724 – Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate 

4725 – Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 

4726 – Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 

4729 – Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 

4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate 

4741 – Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate 

4742 – Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate 

4743 – Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate 

4751 – Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 

4752 – Comerț cu amănuntul al articolelor de fierie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate 

4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 

4754 – Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 

4759 – Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 

4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate 

4762 – Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate 

4763 – Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine specializate 

4764 – Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 

4765 – Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate 

4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 

4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate 

4773 – Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate 

4775 – Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate 

4776 – Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate 

4777 – Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate 

4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 

4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 

4781 – Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piete 

4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei șîncălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe 

4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse 

4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet 

4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor 

5610 – Restaurante 

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente 

5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a. 

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor 

6820 – Închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 

7420 – Activități fotografice 

7430 – Activități de traducere scrisă și orală (interpreți) 

7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare 

7721 – Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv 

7722 – Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri) 

7729 – Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. 

7733 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 

7735 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de transport aerian 

8121 – Activități generale de curățenie a clădirilor 

8122 – Activități specializate de curățenie 

8129 – Alte activități de curățenie 

8211 – Activități combinate de secretariat 

8219 – Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat 

8299 – Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 

9511 – Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice 

9512 – Repararea echipamentelor de comunicații 

9521 – Repararea aparatelor electronice de uz casnic 

9522 – Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină 

9523 – Repararea încălțămintei și a articolelor din piele 

9525 – Repararea ceasurilor și a bijuteriilor 

9529 – Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a. 

9601 – Spălarea și curățarea (uscată) articolelor textile și a produselor din blană 

9602 – Coafura și alte activități de înfrumusețare 

9603 – Activități de pompe funebre și similare 

9604 – Activități de întreținere corporală 

9609 – Alte activități de servicii n.c.a. 

9700 – Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic 

9329 – Alte activități recreative și distractive  

 

  

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.