Anunț IMPORTANT pentru ELEVII ARĂDENI: Cum pot obține abonamente GRATUITE și REDUCERI pentru transportul public

Anunț IMPORTANT pentru ELEVII ARĂDENI: Cum pot obține abonamente GRATUITE și REDUCERI pentru transportul public

Compania de Transport Public S.A. informează că s-a modificat modalitatea de acordare a gratuităților și reducerilor pentru elevii arădeni, pentru transportul în comun urban și interurban.

Astfel, abonamentele gratuite pentru transport urban și interurban, pentru elevi se eliberează lunar, în baza următoarelor acte:

1. Elevii care urmează cursurile unei unități de învățământ situată pe rază U.A.T.-ului de domiciliu vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2020-2021;

2. Elevii care urmează cursurile unei unități de învățământ situată în alt UAT decât cel de domiciliu, vor prezenta:

1. Carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2020-2021;

2. Adeverință eliberată de Primăria UAT de domiciliu, din care să rezulte că elevul nu poate fi școlarizat pe rază respectivului UAT;

3. În cazul în care UAT de domiciliu nu este membru ADI TPL Arad, elevul va suportă 50% din contravaloarea abonamentului, documentele solicitate fiind cele de la punctul 2.

În cazul tuturor elevilor este obligatoriu acordul scris al părintelui/tutorelui legal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularele pot fi descărcate de pe pagină WEB a CTP sau vor putea fi solicitate la punctele de eliberare a abonamentelor.

Legitimațiile de transport pentru elevi, eliberate în baza HCLM Arad 123/2019 nu mai sunt valabile. Eliberarea noilor abonamente se face, lunar, la punctele de vânzare ale CTP.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.