ANUNȚ/ Organizarea licitației publice privind închirierea unor suprafețe de pășuni proprietatea privată a comunei Vinga, pentru pășunatul animalelor

ANUNȚ/ Organizarea licitației publice privind închirierea unor suprafețe de  pășuni proprietatea privată a comunei Vinga, pentru pășunatul animalelor

Consiliul Local al comunei Vinga, face cunoscut că în ziua de 24.05.2017, ora 10, în sala de ședințe a Consiliului Local, va avea loc licitaţia publică deschisă cu strigare pentru închirierea unor  păşuni, proprietatea privată a Primăriei Vinga, destinate păşunatului animalelor. Suprafața totală ce urmează a fi licitată este de 335,11 ha .

La procedura de licitație poate participa orice persoană care deține animale înscrise în RNE pe raza UAT Vinga.
În vederea participării la licitație, ofertanții vor achiziționa caietul de sarcini al licitației, achitând contravaloarea acestuia, în cuantum de 50 lei, la casieria Primăriei Vinga.
Data limită de depunere a documentelor de eligibilitate: 23.05 2017, ora 12:00;
Ofertanții vor depune următoarele acte:
– Cerere de participare la licitație (se poate obține de la Biroul Fond Funciar din cadrul Primăriei Vinga);
– Copie după actul de identitate;
– Adeverinta eliberata de către medicul veterinar, din care să reiasă numărul de  animale deținute în proprietate și înscrise în RNE;
– Certificat fiscal care să ateste lipsa datoriilor față de bugetul local al comunei Vinga;

– Declaratie cu suprafetele de pasune detinute in proprietate;
– Xerocopie după chitanța care atestă plata caietului de sarcini în cuantum de 50 lei.
Documentele enumerate se vor depune la registratura Primăriei Vinga într-un dosar plic.

Mai multe detalii se pot afla de pe pagina de web a primăriei Vinga, Jud Arad, accesând adresa http://pvinga.dlinkddns.com/licitatie-pasunat.

PRIMAR
Ioan NEGREI

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.