Judeţul Aradul are de astăzi un centru de informare şi promovare turistică (GALERIE FOTO)

Judeţul Aradul are de astăzi un centru de informare şi promovare turistică (GALERIE FOTO)

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică îşi aşteaptă de astăzi turiştii. Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, a inagurat, marţi, un centru ce are drept scop promovarea potenţialului turistic din Regiunea de Vest.

„Scopul acestei investiţii este îmbunătăţirea activităţii de promovare a potenţialului turistic din Regiunea de Vest, de prezentare a tuturor ofertelor turistice şi a atracţiilor turistice locale şi regionale, răspunzând astfel unei probleme identificate în Strategia de dezvoltare a judeţului 2007 – 2013, şi anume, slaba promovare a potenţialului turistic existent”, a declarat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Activitatea centrului vizează dezvoltarea turismului de nişă (turismul cultural, turism balnear, turismul rural, turism ecologic) şi prin diversificarea ofertei turistice. Şefa „Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică a judeţului Arad” este Daliana Moţiu.

„Amplasarea centrului pe Bulevardul Revoluţiei, nr.81, în zona centrală a municipiului Arad, a fost soluţia optimă, fiind un spaţiu uşor accesibil pentru turişti, dar clădirea necesita reparaţii. Ca urmare, s-au remodelat şi renovat cele patru încăperi destinate Centrului cu grupurile sanitare aferente, s-au amenajat zonele de acces şi s-a instalat o  platformă hidraulică autoridicătoare care să asigure accesul persoanelor cu handicap locomotor şi, totodată, s-au renovat faţadele cu respectarea arhitecturii originale a clădirii”, a explicat Gabriela Chiricheu, directorul Direcţiei Programe de Dezvoltare, din Cadrul consiliului Judeţean Arad şi managerul acestui proiect.

Prin acelaşi proiect, centrul a fost dotat cu echipamentele necesare bunei funcţionării şi producerii unor materiale promoţionale.

Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică va fi interconectat într-o reţea de centre naţionale de informare şi promovare turistică, creându-se astfel cadrul logistic necesar facilitării schimbului de informaţii în sectorul turistic, la nivel naţional. Baza de date realizată la nivelul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică va crea condiţii mai bune pentru stocarea informaţiilor şi va permite schimbul de date privind activitatea turistică pentru turiştii autohtoni şi străini.

Rezultatele pe termen scurt aşteptate în cadrul acestui proiect, pe lângă înfiinţarea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică al judeţului Arad, sunt: constituirea unei baze de date turistice, realizarea unui site de promovare turistică precum şi crearea a 7 noi locuri de muncă, iar pe termen lung, se va urmări relansarea sectorului turistic prin dezvoltarea turismului de nişă (turismul cultural, turism balnear, turismul rural, turism ecologic), crearea unui sistem de dezvoltare şi promovare turistică la nivel regional, crearea de oportunităţi pentru o creştere economică regională şi locală, prin valorificarea patrimoniului cultural şi natural, stimularea creării de noi întreprinderi şi atragerea de investiţii străine în zonă, creşterea numărului de turişti, crearea de noi locuri de muncă, creşterea nivelului de trai al populaţiei din zonă.

Centrul a fost amenajat cu fonduri de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică, Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora. Valoarea totală efectivă a proiectului este de 1.151.492,85 lei. Durata de implementare a proiectului a fost de 30 luni, din care 15 luni investiţia propriu-zisă (08.11.2011 – 08.05.2014).

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.