Asociațiile de proprietari, obligate să actualizeze cărțile de imobil

Asociațiile de proprietari, obligate să actualizeze cărțile de imobil

Uniunea Locală a Asociaţiilor Locative Arad informează asociaţiile de proprietari cu privire la întocmirea, revizuirea şi actualizarea cărţilor de imobil în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97.2005 privind evidenta, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor romani, aprobată cu modificările şi completările ulterioare.

„Nerespectarea prevederilor legale privind actualizarea cărţii de imobil duce la sancţionarea asociaţiilor de proprietari. Responsabilii cărţii de imobil, desemnaţi în condiţiile legii, au responsabilitatea de a solicita persoanelor care locuiesc în imobil prezentarea actelor de identitate , în termen de 15 zile de la sosire, în vederea înscrierii datelor în cartea de imobil, să păstreze , să actualizeze şi să utilizeze datele din cartea de imobil cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completărilor ulterioare; cartea de imobil se prezintă spre verificare numai poliţiştilor şi lucrătorilor de la serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor; să pstreze în bune condiţii cartea de imobil, să nu o înstrăineze, iar la mutarea din imobil să o predea preşedintelui asociaţiei de proprietari. Înscrierea în cartea de imobil de face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naştere”, informează Dorina Lupșe, preşedinte U.L.A.L. Arad.

Loading...
  1. DE CE NU CONTROLATI ADMINISTRATORII DIN G-urile (GHETOURILE) DE PE STRADA PREDEAL

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.