Atenție la termenul de depunere a declarațiilor privind impozitul pe profit. Contribuabilii pot solicita asistență

Atenție la termenul de depunere a declarațiilor privind impozitul pe profit. Contribuabilii pot solicita asistență

Termenul de depunere a declarațiilor D 100 și D 101 este 25 iunie, anunță reprezentanții Fiscului.

Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã informeazã contribuabilii persoane juridice cã, pe perioada aplicãrii prevederilor art. I din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor mãsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, termenele pentru depunerea declarațiilor sunt cele prevãzute la art. I alin. (13) din acest act normativ și anume:

• pentru contribuabilii plãtitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 și 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit (formular 101 – Declarație privind impozitul pe profit) și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este pânã la data de 25 iunie inclusiv a anului urmãtor, iar pentru contribuabilii care intrã sub incidența prevederilor art. 16 alin.(5) din Codul fiscal pânã la data de 25 a celei de-a șasea luni, inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat;

• pentru contribuabilii plãtitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV (formular 100 – Declarație privind obligațiile de platã la bugetul de stat) și plata impozitului aferent acestui trimestru este pânã la data de 25 iunie inclusiv a anului urmãtor;

• pentru plãtitorii de impozit specific unor activitãþi, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completãrile ulterioare, termenul pentru depunerea declaraþiei aferente semestrului II (formular 100 – Declarație privind obligațiile de platã la bugetul de stat) și plata impozitului aferent acestui semestru este pânã la data de 25 iunie inclusiv a anului urmãtor.

Potrivit prevederilor art. I alin. (3) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 153/2020, nu intrã sub incidența prevederilor acestui articol contribuabilii pentru care reglementãrile contabile sunt emise de Banca Naționalã a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiarã.

Contribuabilii pot solicita asistențã cu privire la modul de completare și de depunere a declarațiilor fiscale prin Formularul de Contact (disponibil la link-ul https://www.anaf.ro/asistpublic/) sau prin apelarea Call-Center-ului la nr. de telefon +4 031.403.91.60.

Foto: Arhivă

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.