ATENȚIE! Modificări legislative la CONTRIBUŢIILE de ASIGURĂRI SOCIALE

ATENȚIE! Modificări legislative la CONTRIBUŢIILE de ASIGURĂRI SOCIALE

Casa Județeană de Pensii Arad informează persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială că au apărut modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale.

În conformitate cu prevederile articolului nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit art. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1.071 din 4 octombrie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 2.550 lei lunar.

Conform art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, Casa Județeană de Pensii Arad anunţă persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, că începând cu data de 01.01.2022, venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.550  lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 638 lei.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.