ATENȚIONARE de la ITM Arad în privința utilizării semnăturii electronice la contractele de muncă

ATENȚIONARE de la ITM Arad în privința utilizării semnăturii electronice la contractele de muncă

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad informează angajatorii că începând cu data de 25 iulie 2021, a intrat în vigoare legea privind utilizarea semnăturii electronice în relațiile de muncă.

Actul normativ completează totodată elementele pe care trebuie să le conțină contractul individual de muncă, în speță, informații referitoare la procedura privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate, după caz, informează ITM Arad.

Potrivit ITM Arad, „prin urmare, părţile pot opta să utilizeze la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă fie semnătura electronică, fie semnătura olografă, condiția imperativă fiind aceea ca ambele părți să utilizeze același tip de semnătură”.

În același context, angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, la încheierea, modificarea, suspendarea sau, după caz, la încetarea contractului individual de muncă”, atrage atenția Ecaterina Isac, inspector șef al ITM Arad, adăugând: „De asemenea a fost stabilită în sarcina organelor de control obligația de a accepta, pentru verificare şi control, înscrisurile întocmite de angajatori în domeniul relaţiilor de muncă și ale securităţii şi sănătăţii în muncă în format electronic, semnate cu semnătură electronică, fără a mai fi nevoie de prezentarea lor în format letric”.

În ceea ce privește instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă, Ecaterina Isac le reamintește angajatorilor că au obligația de a asigura condiţii, pentru ca fiecare lucrător sa primească o instruire suficienta şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub forma de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului,

Ca element de noutate, actul normativ reglementează modalitățile în care poate fi efectuată instruirea, oferind posibilitatea angajatorului de a efectua această instruire chiar online.

În cazul folosirii variantei în format electronic, dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.

De remarcat, că angajatorul poate suporta pentru el şi pentru angajaţii săi, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice utilizate pentru semnarea înscrisurilor din domeniul relaţiilor de muncă și securităţii şi sănătăţii în muncă, aceste cheltuieli fiind cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

  1. […] post ATENȚIONARE de la ITM Arad în privința utilizării semnăturii electronice la contractele de munc… appeared first on […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.