AVERTISMENT pentru angajatori: Atenție la timpul de lucru al angajaților!

AVERTISMENT pentru angajatori: Atenție la timpul de lucru al angajaților!

Codul Muncii conține precizări clare referitoare la timpul de lucru al angajaților. Astfel, durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni, informează ITM Arad.

Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Acordarea repausului săptămânal este o altă obligație a angajatorului. Tot Codul Muncii prevede că repausul zilnic și săptămânal este unul dintre drepturile salariatului. Repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica.

Munca de noapte este de asemenea, bine reglementată de legislație. Munca prestată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte. Salariatul de noapte reprezintă ori salariatul care efectuează muncă de noapte cel puţin 3 ore din timpul său zilnic de lucru ori salariatul care efectuează muncă de noapte în proporţie de cel puţin 30% din timpul său lunar de lucru. Salariaţii de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru, se mai arată în comunicatul de presă al ITM Arad.

Angajatorul care, în mod frecvent, utilizează munca de noapte este obligat să informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de muncă.

Tot în Codul Muncii sunt stabilite și sancțiunile pentru nerespectarea acestora de catre angajatori.

Astfel, numai în luna septembrie și numai pentru aspectele precizate anterior, ITM Arad a aplicat un numar de 22 de sancțiuni în valoare totală de 7500 lei iar până azi, de la începutul anului 2017, au fost aplicate un număr de 357 de sancțiuni în valoare totală de 93.000 lei. Din numărul total de sancțiuni aplicate la nivelul ITM Arad pe linie de relații de muncă, acest cuantum de 375 de sancțiuni reprezintă o treime din total, ceea ce reflectă faptul că o mare parte dintre angajatori nu respectă (încă) prevederile legale în domeniu.

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.