BAC 2015 / Candidaţii la „română oral” s-au dovedit de nivel mediu, avansat şi experimentat

BAC 2015 / Candidaţii la „română oral” s-au dovedit de nivel mediu, avansat şi experimentat

Şi în judeţul Arad s-a desfăşurat, în perioada 8 – 10 iunie 2015, Proba A – de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2015.

Potrivit prof. Mariana Tocaciu, purtător de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, proba a fost organizată în 41 de unităţi şcolare liceale, din cele 42 existente în judeţ (candidaţii de la Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Arad au susţinut proba la Colegiul Naţional „V.Goldiş” Arad).

Proba s-a desfăşurat conform prevederilor metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, atât sub aspect organizatoric (evaluarea a fost realizată de doi profesori evaluatori, fiecare evaluator a completat în borderoul individual nivelul de competenţă acordat candidatului), cât şi sub aspect logistic (sălile de evaluare au fost prevăzute cu camere audio – video, centrul de evaluare a beneficiat de personal de pază şi de personal medical, candidaţii au avut în sală apă şi dulciuri, sălile de evaluare au fost izolate de celelalte clase).

Candidaţii au avut ca sarcini de lucru: receptarea mesajului scris, în baza unor texte în conformitate cu programa şcolară şi producerea unui mesaj oral, sub forma diferitelor tipuri de discursuri.

În urma evaluării, candidaţii au avut posibilitatea să obţină nivelul de utilizator mediu, utilizator avansat sau utilizator experimentat.

La probă au fost înscrişi 2998 candidaţi, din care au susţinut proba 2927, iar 71 au fost absenţi.

Cei 2927 candidaţi evaluaţi au obţinut următoarele rezultate:

261 candidaţi – nivel mediu

697 candidaţi – nivel avansat

1969 candidaţi – nivel experimentat

De remarcat că nu au fost candidaţi eliminaţi.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.