Bugetul județului pe anul 2023, în dezbatere publică. Arădenii așteptați să vină cu propuneri

Bugetul județului pe anul 2023, în dezbatere publică. Arădenii așteptați să vină cu propuneri

Consiliul Județean Arad îi invită pe toţi cei interesaţi la întâlnirea de dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023.

Evenimentul are loc în data de 7 februarie, ora 9, în sala „Vasile Goldiș”, aflată la sediul Consiliului Județean Arad (CJA), din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22.

În baza Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022 a fost întocmit Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii                    2024 – 2026 pe structura clasificației bugetare a veniturilor şi pe categorii de cheltuieli grupate după natura lor economică si destinația acestora, proiect afișat la avizierul Consiliului Județean Arad în 3 ianuarie 2023 potrivit Legii nr. 273/2006, art. 39 alin. (3) privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile și specificul fiecărei instituții subordonate precum și în funcție de prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor în interesul colectivităţii. 

Bugetul Judeţului Arad pe anul 2023 şi estimări pentru anii 2024 – 2026 este compus din:

Bugetul local în sumă de 607.102, 80 mii lei la partea de venituri și în sumă de 687.666,80 mii lei la partea de cheltuieli;

Bugetul instituțiilor publice şi activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 532.514 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli;

Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de 2.398,50 mii lei la partea de venituri și în sumă de 25.578,50 mii lei la partea de cheltuieli.

Ordinea de zi a evenimentului:

• Deschiderea evenimentului (anunţarea temei şi a ordinii de zi, prezentarea reprezentanţilor instituţiei, a procedurii şi a regulilor de desfăşurare a evenimentului)            

• Prezentarea succintă a motivaţiei şi a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

• Prezentarea verbală de către cetăţenii interesaţi a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice

• Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menţionarea termenelor aferente).

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare. Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consiliul@cjarad.ro sau utilizând formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/ sau direct la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 2, camera 10, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, persoana de contact Cindy Toderita,  telefon: 0357 731 227. 

La dezbaterea publică sunt invitaţi să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesaţi: persoane fizice şi juridice, organizaţii ale societăţii civile, societăţi comerciale, reprezentanţi ai instituţiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include: 

• Referatul de aprobare nr. 1.829/25.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Arad;

• Raportul de specialitate nr. 1.830/25.01.2023 al Direcției Economice;

• Proiectul de hotărâre nr. 29/25.01.2023 privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023 însoțit de:  

• Anexa nr. 1 – bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;

• Anexa nr. 2 – bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;

• Anexa nr. 3 – bugetul fondurilor externe nerambursabile al Județului Arad pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;

• Anexa nr. 4 – Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad pe anul 2023; 

• Anexa nr. 5 – Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024 – 2026;

• Anexa nr. 6 – contribuțiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult, precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult recunoscute în România pe anul 2023;

• Anexa nr. 7 – numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2023 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate;

• Anexa nr. 8 – bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate al Județului Arad pe ordonatori de credite subordonați pe anul 2023 precum şi estimările pentru anii 2024 – 2026;

• Anexa nr. 9 – bugetul general al Județului Arad pe anul 2023.

Documentația poate fi consultată: 

• pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad, la adresele https://lotus.cjarad.ro/cja_web.nsf/mo_alte_acted.xsp și https://www.cjarad.ro/transparenta/1/

• la sediul Consiliului Județean Arad, din municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, etaj 1, camera 3-4, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Consiliului Județean Arad, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Reprezentanții CJA menţionează faptul că propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională mai pot fi depuse până la data de 6 februarie, ora 16:30:  

• prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;   

• ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: consiliul@cjarad.ro;   

• prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;   

• la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.   

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2023”. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru informații suplimentare, reprezentanții CJA vă stau la dispoziție la următoarele date de contact:

telefon: 0357 731 126, e-mail: gheorghina.ribovici@cjarad.ro, persoană de contact: Gheorghina Ribovici – director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arad.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.