Comerțul ambulant cu pepeni, permis doar în anumite zone

Comerțul ambulant cu pepeni, permis doar în anumite zone

Comerțul ambulant cu pepeni este permis doar în anumite zone din municipiul Arad.

Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfășurarea comerțului ambulant cu pepeni pe domeniul public al municipiului.  Fiecărui amplasament îi sunt alocați câte 3 metri pătrați. 

Locațiile sunt următoarele:

Cartier Grădiște – Piața Carpați – str. I.B. Deleanu intersecția cu str. Z Moricz – 3 locuri;

Cartier Bujac – Str. Independenței (tronson între str. Leului și str. Năsăud) – 2 locuri:

Cartier Gai – lângă Biserica Ortodoxă (str. Dunării colț cu str. Hatman Arbore) – 2 locuri;

Comercializarea pepenilor se va face direct din mijlocul de transport. Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform celor de mai sus, urmând a se emite acordul de ocupare a domeniului public pentru activități comerciale.

Documentaţia pentru obţinerea acordului cuprinde:

-cererea tip pentru obţinerea acordului de ocuparea domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, https://www.primariaarad.ro/ şi la Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

-copie buletin de identitate sau carte de identitate;

-copie Atestat de producător (vizat la zi);

-acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului), conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulteriore;

-procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.  

Cererile împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul şi Asociaţii de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) sau on-line, la adresa de e-mail: registratura@primariaarad.ro.

Comerţul ambulant cu pepeni se desfăşoară până la 30 septembrie, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.

Foto: pixabay.com

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.