COMUNICAT DE PRESĂ

01.07.2022

Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin achiziția echipamentelor de protecție și dispozitivelor medicale pentru Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu

Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu, în calitate de beneficiar, anunță începerea activităților proiectului “Consolidarea capacității de reacție la criza sanitară cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin achiziția echipamentelor de protecție și dispozitivelor medicale pentru Liceul Tehnologic „Sava Brancovici” Ineu”, cod MySMIS 145539.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional de Infrastructură Mare (POIM) 2014- 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid- 19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul de fianțare a fost încheiat în data de 06.04.2022 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Proiectul se derulează în orașul Ineu, strada Calea Traian, nr. 2, județul Arad, cu o durată de implementare de 35 luni (01 aprilie 2020 – 28 februarie 2023) și are o valoare totală de 827.760,72 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile din FEDR REACT-EU este de 726.610,72 lei, iar 101.150,00 lei reprezintă valoarea neeligibila a proiectului, inclusiv TVA.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare, prin acțiunea de dotare a unității de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție/dispozitive de protecție medicale, care va conduce la rezultatul urmărit prin apelul de proiecte, de diminuare riscului de propagare a infecției cu virusul SARS-CoV-2 în sistemul public de învățământ preuniversitar, în particular la nivelul Liceului Tehnologic „Sava Brancovici”, Ineu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Asigurarea managementului de proiect;
  2. Asigurarea măsurilor de informare și publicitate;
  3. Asigurarea măsurilor sanitare și de protecție prin achiziționarea echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare în contextul gestionării crizei de SARS-CoV-2;
  4. Elaborarea auditului financiar.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

  1. Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului;
  2. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de identitate vizuală;
  3. Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19;
  4. Asigurarea pistei de audit și certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plată aferente proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Informații suplimentare se pot obține la
Tel: 0257512988, E-mail: impreuna_ineu@yahoo.com
Persoană de contact: Zdrențan Mihăiță – Manager de proiect

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.