Comunicat de presă al ULAL Arad vs. poziția RETIM

Comunicat de presă al ULAL Arad vs. poziția RETIM

În ciuda faptului că Legea nr. 196/2018 a intrat în vigoare din septembrie 2018, operatorul serviciului de salubrizare a localităților din județul Arad, S.C. Retim Ecologic Service S.A., nu a reușit nici până în prezent să modifice contractele civile încheiate cu asociațiile de proprietari și nici să implementeze prevederea legală din art. 30, alin. (2), de declarare a numărului de persoane în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, adică până în data de 10 a lunii următoare celei pentru care se emite factura.

Vreme de 1 an și 9 luni de zile, S.C. Retim Ecologic Service S.A. a ignorat prevederea legală și a emis facturi pentru un număr de persoane, care în ultima zi a lunii de facturat nu era încă final, proprietarul având dreptul să declare modificarea numărului de persoane până în data de 10 a lunii următoare lunii de facturat. Această atitudine este nedreaptă față de asociația de proprietari, dar și față de administratorul acesteia care este pus într-o situație extremă de a respecta o prevedere contractuală contradictorie celei legale.

De asemenea, Legea nr. 196/2018 prin art. 66, alin. (1), lit. m), obligă administratorul să afișeze la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi în data de 15 a lunii următoare. În continuare, art. 77, alin. (2), permite proprietarilor plata cheltuielilor de întreținere în termen de maximum 30 de zile de la data afișării listei la avizier. Astfel, termenul de plată al cheltuielilor de întreținere decurge din a 20-a zi a lunii, iar nu din 1 a lunii, și prin urmare, se impune un termen de plată al facturii serviciului de salubrizare de 50 de zile de la emiterea facturii în loc de 30 de zile, cum este stipulat în contract în prezent.

S.C. Retim Ecologic Service S.A. nu a adoptat nici această prevedere legală, urmărind doar să încaseze cât mai repede acest serviciu.

ULAL Arad a sesizat în mod repetat actualul operator al serviciului de salubrizare, cu referire la aceste prevederi și la obligativitatea adoptării lor în contractele existente, cu scopul de a armoniza contractele cu legislația în vigoare și de a facilita funcționarea asociațiilor de proprietari.

Vechiul operator al serviciului de salubrizare, S.C. Polaris M Holding S.R.L., a înțeles fluctuațiile frecvente ale numărului de persoane din cadrul condominiilor, a fost receptiv și flexibil la adoptarea prevederilor legale în contractele încheiate cu asociațiile de proprietari și a asigurat o colaborare benefică ambelor părți contractante.

Dorina Lupșe – Președinte ULAL Arad

UPDATE: Reacția RETIM

Punctul de vedere publicat în comunicatul ULAL, semnat de doamna preşedinte Dorina Lupşe, este eronat din punct de vedere juridic şi comercial.

Vă informăm că am trimis un răspuns oficial cu suficiente detalii către ULAL Arad, în atenţia doamnei preşedinte Dorina Lupşe.

Considerăm astfel că am adus astfel toate clarificările necesare şi ne-am manifestat întreaga noastră disponibilitate de a discuta orice aspect.

RETM Ecologic Service SA
Director General Marketing – Economic
Dan Pascu

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.