Controale la stațiile de distribuție a carburanților auto de tip GPL (FOTO)

Controale la stațiile de distribuție a carburanților auto de tip GPL (FOTO)

Având în vedere evenimentul de Crevedia, soldat cu consecințe grave asupra sănătății și securității lucrătorilor, precum și a altor persoane, inspectorii de muncă ai ITM Arad controalează zilele acestea stațiile de distribuție a carburanților auto de tip GPL de pe raza județului Arad.

Acțiunea se desfășoră pe plan național și are ca obiectiv principal verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și modul în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate a lucrătorilor din respectivele stații.

Potrivit ITM Arad, „angajatorii din acest domeniu au obligația de a realiza evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, ținând cont de probabilitatea producerii și persistenței atmosferelor potențial explozive, precum și de probabilitatea prezenței și activării surselor de aprindere și a declanșării incendiului; de a asigura echipament individual de protecție din materiale care nu produc descărcări electrostatice, ce pot aprinde atmosferele explozive, pentru lucrătorii din cadrul stațiilor de distribuție produse petroliere; de a lua măsuri pentru autorizarea operatorilor GPL.”

Un accent deosebit trebuie pus pe instruirea lucrătorilor cu privire la protecția împotriva exploziilor și folosirea surselor de foc deschis la locurile de muncă. În ceea ce privește domeniul relațiilor de muncă, atragem din nou atenția factorilor implicați în procesul muncii, că primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, sau fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii se sancționează cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată. Reiterăm că luarea tuturor măsurilor de natură să prevină producerea accidentelor la locul de muncă garantează un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment care să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților”, a declarat Ecaterina Isac, inspector șef al ITM Arad.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.