Despre deratizarea şi protejarea locuinţelor şi a spaţiilor comune împotriva dăunătorilor

Despre deratizarea şi protejarea locuinţelor şi a spaţiilor comune împotriva dăunătorilor

Un rol important în păstrarea în bune condiţii a stării de sănătate a populaţiei şi a locuinţelor din condominii îl are lupta împotriva dăunătorilor.

Aceasta presupune efectuarea periodică, cel puţin de două ori pe an (primăvara, toamna) a operaţiunilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.

Aceste operaţiuni se desfăşoară atât asupra părţilor comune ale condominiului – pivniţe, holuri, terase, etc – precum şi în apartamentele proprietate personală, de către o firmă de specialitate, cu personal specializat, care ştie, să identifice potenţialele pericole, dar şi riscurile de sănătate, raportat la substanţele folosite împotriva dăunătorilor.

Conform Legii nr. 196, de organizare şi funcţionare a asociaţiei de proprietari, „părţile comune sunt bunuri accesorii în raport cu proprietăţile individuale, care constituie bunurile principale. Toate părţile comune formează obiectul proprietăţii comune din condominiu.
Proprietarii sunt obligaţi să ia măsuri pentru potrivit prevederilor legale, în condiţiile menţinerii aspectului armonios şi unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervenţiilor, precum şi cu privire la sănătatea locatarilor.
Comitetul executiv al asociaţiei îşi asumă obligaţii, în numele proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari, în ceea ce priveşte administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare; gestionează situaţiile excepţionale şi de criză.
În scopul administrării şi întreţinerii condominiului, asociaţia de proprietari încheie contracte cu persoane juridice cu obiect de activitate protecţia împotriva dăunătorilor.”

ULAL Arad – prin preşedinte – Dorina Lupşe

Loading...
  1. […] Despre deratizarea şi protejarea locuinţelor şi a spaţiilor comune împotriva dăunătorilor […]

    Raspunde

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.