Direcția de Asistență Socială Arad va distribui măști de protecție

Direcția de Asistență Socială Arad va distribui măști de protecție

Direcția de Asistență Socială Arad va distribui măști de protecție perosanelor defavorizate.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 78 din 21 mai 2020, privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, Direcția de Asistență Socială (DAS) Arad va pune în aplicare prevederile prezentei ordonanțe, distribuind măștile de protecție familiilor și persoanelor defavorizate, domiciliate pe raza municipiului Arad.

„Conform art.1, lit.a, b, c, d din Ordonanța de Urgență nr.78 din 21 mai 2020, vor primi măști de protecție următoarele categorii de persoane:

  1. a) persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. b) persoanele din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi sunt de până la 704 lei inclusiv, reprezentând nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
  4. d) persoanele încadrate în grad de handicap care realizează venituri exclusiv din prestațiile sociale prevăzute de art. 42 și 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”, se arată într-un comunicat de presă transmis de DAS Arad.

Distribuirea măștilor de protecție va fi realizată în perioada 22 – 24 septembrie, între orele 9 – 17, și vor putea fi ridicate după cum urmează, de la:

Sediul DAS Arad (Calea Radnei, 250, telefon 0257/254 923), pentru beneficiarii de venit minim garantat și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei;

Centrul de zi pentru vârstnici Aradul Nou (Calea Timişorii nr.39, telefon 0257/278929), Cartiere arondate: Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Mureșel, Subcetate;

Centrul de zi pentru vârstnici Micălaca (str. Crinului nr.16, telefon 0257/279535), Cartiere arondate: Micălaca;

Centrul de zi pentru vârstnici Grădişte (str. Ardealului nr.29, telefon 0257/218811), Cartiere arondate: Grădişte, Romana Residence;

Centrul de zi pentru vârstnici Vlaicu (Calea Aurel Vlaicu nr.227, telefon 0257/213471), Cartiere arondate: Gai, Bujac, 6Vânători, Şega, Ion G. Duca;

Centrul de zi pentru vârstnici Confecţii (str. Liviu Rebreanu nr.91, telefon 0257/270762), Cartiere arondate: Alfa, Pârneava, zona Confecţii, Cadaş Silvaș;

Casa cu Lacăt (str.Plevnei, nr.1, telefon 0257/282 777), cartiere arondate Centru, Drăgășani, Funcționarilor.

Reprezentanții persoanelor bolnave (care nu se pot deplasa să-și ridice măștile), vor prezenta atât acte care dovedesc reprezentarea persoanei bolnave (procură specială, curatelă, etc. după caz) cât și cartea de identitate (original și copie) a reprezentantului legal și a persoanei bolnave.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.