DISCRIMINAREA medicilor rezidenți etnici români a fost sesizată la CNCD de către senatorul Adrian Wiener

DISCRIMINAREA medicilor rezidenți etnici români a fost sesizată la CNCD de către senatorul Adrian Wiener

Medicul și senatorul Uniunii Salvați România Arad, Adrian Wiener, a sesizat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării situația etnicilor români care ocupă posturi de medici rezidenți și care nu sunt plătiți în condiții similare cu colegii lor cetățeni români.

Senatorul arădean solicită CNCD să constate și să sancționeze contravenția săvârșită în acest caz de către autorități, să constatate că statul român nu asigură cadrul legislativ necesar prevenirii situațiilor de discriminare a medicilor rezidenți etnici români, dar care nu sunt cetățeni români în raport cu colegii lor medici rezidenți cetățeni români și să ia orice măsură necesară pentru înlăturarea consecințelor acestei fapte.

Sesizarea pornește de la cazul doctorului Miksa Loredan, cetățean sârb de etnie română, cel care a ocupat în urma concursului susținut în condiții perfect identice cu concurenții cetățeni români poziția de medic rezident pe locurile de etnici români din Serbia. Acesta prestează munca de medic rezident nefiind încadrat ca medic rezident cu contract individual de muncă, ci ca bursier al statului român, beneficiind de bursă în cuantum de aproximativ 80 euro/lună, se arată într-un comunicat de presă al USR.

Domnul Miksa Loredan prestează același tip de muncă, cu aceeași normă de lucru, responsabilități și atribuții cu ale colegilor rezidenți. Nu există nici un temei sau argument pentru care să nu primească o remunerație egală cu a colegilor medici rezidenți cetățeni români care prestează o muncă egală. Sunt eludate competențele sale profesionale și operează arbitrariul în raport cu încadrarea sa ca bursier al statului roman și nu ca medic rezident cu contract individual de muncă. În prezent lipsesc norme suficiente, clare și previzibile care să asigure egalitate de tratament pentru medicii rezidenți care au promovat examenul pe locurile anunțate de Ministerul Educației Naționale pentru românii de pretutindeni și cetățenii români care au candidat pe locurile anunțate de Ministerul Sănătății, lipsindu-i de primii de o protecție juridică reală și adecvată. O modalitate de realizare a dezideratului egalității de șanse în muncă este plata egală pentru muncă egală. În cazul domnului Loredan Miksa, acest principiu este încălcat printr-o formă de discriminare clasică, aceea pe criteriu de cetățenie. Voi aștepta răspunsul CNCD, iar apoi voi depune un set de modificări legislative care să corecteze această situație, a declarat Adrian Wiener, senator al USR Arad.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.