Doriţi să accesaţi fonduri europene? Intraţi pe site-ul ADR Vest pentru informaţii de ultimă oră

Doriţi să accesaţi fonduri europene? Intraţi pe site-ul ADR Vest pentru informaţii de ultimă oră

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a publicat documentele consultative pentru programele operaţionale corespunzătoare perioadei 2014 – 2020. Printr-un comunicat de presă remis astăzi ADR Vest, în calitate de Organism Intermediar în Regiunea Vest atât pentru Regio-Programul Operaţional Regional cât şi pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, anunţă că a postat pe pagina web www.adrvest.ro documentele consultative pentru programele operaţionale în cadrul noii perioade de programare 2014 – 2020 și Acordul de Parteneriat propus de România prin Ministerul Fondurilor Europene.
Astfel, au fost publicate documentele consultative pentru Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Competitivitate, Programul Operaţional Asistenţă Tehnică, Programul Operaţional Infrastructură Mare, Program Operaţional Capital Uman, Program Operaţional Capacitate Administrativă, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.
Aceste documente prevăd, pentru fiecare program în parte, propunerile pentru obiectivele generale şi specifice ale acestora, investiţiile propuse spre finanţare şi alocările financiare pentru fiecare program, axele prioritare şi indicatorii corespunzători fiecărei axe prioritare, precum şi justificările corespunzătoare.
Documentele supuse consultării au fost realizate pe baza Strategiei Europa 2020 (strategie pe 10 ani a Uniunii Europene care are ca scop principal crearea unor condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii sociale) şi în acord cu Acordul de Parteneriat supus consultării.
Aceste programe şi documente pregătesc noua perioadă de programare şi vizează creşterea gradului de absorbţie a României pentru fondurile europene nerambursabile şi eficientizarea utilizării acestor fonduri în vederea implementării de proiecte cu impact.

Întâlniri informative
Pentru a facilita informarea tuturor celor implicaţi cu privire la documentele supuse consultării publice, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest va organiza în perioada următoare o serie de întâlniri – în cele patru judeţe ale Regiunii Vest – cu potenţialii beneficiari de finanţare europeană nerambursabilă. Această iniţiativă vine ca urmare a faptului că organizaţia îndeplineşte rolul de Organism Intermediar în Regiunea Vest, precum şi ca urmare a rolului său de iniţiator şi coordonator pentru Planul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest.
Persoanele care doresc informaţii suplimentare pot lua legătura cu persoana de contact desemnată de ADR Vest, respectiv Miruna Vitcu, director al Direcţiei de Resurse Umane şi Comunicare din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, datele de contact fiind tel./fax 0256 – 491.981/491.923, e-mail miruna.vitcu@adrvest.ro.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.