Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic UVVG organizează concurs pentru viitorii profesori

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic UVVG organizează concurs pentru viitorii profesori

UVVG pune accent pe pregătirea profesională. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic UVVG, o soluţie viabilă pentru formarea cadrelor didactice.

Nobilă și complexă prin misiunea pe care o are de îndeplinit, profesia de cadru didactic promovează și valorizează educarea şi formarea de personalităţi autonome, integrabile social, cu capacităţi de gândire critică şi creativă, şi nu în ultimul rând, cu un profil civico-moral autentic.

Pentru a veni în întâmpinarea acestor cerinţe, în cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Misiunea acestuia constă în pregătirea psihopedagogică inițială, Nivel I, primar și gimnazial și Nivel II, liceal și universitar, a studenților și licențiaților din diverse domenii, ca viitori profesori şi, totodată, în formarea continuă și calificarea cadrelor didactice pentru obținerea gradelor didactice II și I în învățământ. Psihologia educaţiei, pedagogia, didactica specialităţii, practica pedagogică, instruirea asistată de calculator, consiliere şi orientare, managementul clasei de elevi, sunt discipline care fac parte din planul de învățământ.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad organizează concurs de admitere la studii de pregătire psihopedagogică a viitorilor profesori, Nivel I și II, sesiunea 2020. Candidații care îndeplinesc condițiile se pot înscrie la concursul de admitere, care se va desfășura în formă colocvială, pâna în data de 27.09.2020, în limita celor 150 de locuri aprobate de către Ministerul Educației și Cercetării.

Înscrierea se poate face online, pe adresa de email <mailto:dppd@uvvg.ro> dppd@uvvg.ro sau la secretariatul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din Municipiul Arad, Baza Constructorul UVVG, strada General Praporgescu, numărul 1-3, tel./fax 0040/257/254108.

„Faptul că Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic atrage studenţi şi profesori de la diferite facultăţi şi specialităţi, de vârste diferite şi care cunosc în profunzime problemele învăţământului, explică potenţialul pe care îl are această instituţie de a întări legăturile dintre facultăţi, asigurând Universităţii de Vest «Vasile Goldiş» Arad o coeziune sporită, amplificând legăturile cu alte instituţii de învăţământ din judeţ şi zona învecinată, transformând universitatea într-un veritabil centru de educaţie, de cultură”, declară prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, Rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.