Europa de mâine

Europa de mâine

Cum va arăta Europa de mâine? Privim cu îngrijorare spre necunoscut. Secolul trecut a fost marcat de două mari şi cumplite războaie în care s-au ciocnit dorinţele de supremaţie ale unor mari popoare. După aceste cataclisme, treptat, treptat, în psihologia popoarelor europene s-a instalat convingerea că toţi depind de toţi, niciun stat nu-i suficient sieşi. S-a născut ideea unor mari structuri suprastatale în care se dezvoltă o solidaritate şi un sprijin reciproce. Dar, aceste suprastructuri vor „înghiţi“ statele naţionale? Nu, statele naţionale nu vor dispărea, fiindcă nu va dispărea iubirea de neam, vor dispărea, însă, „naţionalismele“ ca formulă politică. Naţionalismele promovau o „închidere în sine“ şi, implicit, o respingere a „celuilalt“! Câţi români au aplaudat „naţionalismul“ lui Ceauşescu? Milioane! Ce a însemnat acest surogat ceauşist? O existenţă cu uşile încuiate şi obloanele trase. Iar „naţia“? O turmă cuvântătoare dar ascultătoare şi supusă.

Desigur, în marile structuri suprastatale, statul naţional „clasic“ va deveni mai maleabil, în unele momente şi în anumite situaţii va fi nevoit să cedeze „o câtime“ din suveranitate în folosul comun. Suveranitatea nu va ma i fi „absolută“ într-un angrenaj în care se impune armonizarea intereselor şi acţiunilor. State mari din Europa apuseană, cum sunt Franţa şi Germania, au reuşit să îngroape amintirea marilor conflicte din trecut. Naţionalismele mărunte şi stridente, cum sunt cele din Europa răsăriteană, maghiar, român, sârb, cele balcanice, vor fi nevoite să înlăture carapacea unor resentimente multiseculare care menţin aceste popoare într-un timp depăşit de istorie. Europa de mâine înseamnă o largă deschidere în care nu poţi să te manifeşti cu o mentalitate şi idei politice din secolul al nousprezecelea, supranumit „secolul naţionalităţilor“. Să nu uităm, Europa a dat naştere marilor idei novatoare în istoria umanităţii, mulţi o consideră, însă, vlăguită, depăşită de popoare mai tinere (cel american, de pildă). Deschiderea care se întâmplă sub ochii noştri va pune în acţiune energiile latente ale „bătrânei“ Europe. La rândul lor, naţiunile care o compun vor dobândi un nou avânt creator în siguranţă şi libertate.

Foto: wikimedia.org

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.