Facultatea de Științe Juridice a UVVG, tradiţie, valoare şi vise împlinite

Facultatea de Științe Juridice a UVVG, tradiţie, valoare şi vise împlinite

Vrei să umezi o carieră în domeniul juridic sau în domeniul administrativ? Te așteptăm să studiezi în cadrul Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

În anul 1990, în cadrul Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” Arad, avea să fie înfiinţată prima Facultate de Drept în rândul instituţiilor private, inclusă în sistemul învăţământului superior din România. Prin Legea adoptată în martie 2002, Parlamentul României a confirmat acreditarea definitivă a Universităţii şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice din Arad. În decursul celor 31 ani de activitate, Facultatea de Ştiinţe Juridice Arad s-a înscris în rândul facultăţilor de profil şi de tradiţie din ţara noastră, cu un potenţial material şi uman de excepţie, calitatea actului didactic ridicându-se la nivelul standardelor naţionale şi europene.

Pentru anul universitar 2021-2022, Facultatea de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad propune două programe de studii universitare de licență adresate absolvenților de liceu (DREPT și POLIȚIE LOCALĂ) și două programe de studii – nivel Masterat (Instituții de Drept civil și Procesual Civil și Instituții de Drept penal și Procesual Penal).

Programul de studii universitare – nivel Licenţă – DREPT este organizat la forma de învățământ IF cu durata de 4 ani, 8 semestre, 240 credite ECTS, titlul absolvenților fiind licenţiat în Știinţe Juridice. Absolvenţii licențiați în domeniul juridic pot ocupa diferite posturi: judecători, procurori, avocaţi, notari, consilieri juridici, funcţionari în administraţia publică centrală şi locală, experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau non-guvernamentale, lucrători în inspectorate ale poliţiei şi serviciile de securitate sau orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

Programul de studii universitare de licență „POLIȚIE LOCALĂ”, forma de învățământ IF cu durată de 3 ani, 6 semestre, 180 de credite ECTS, oferă absolvenților titulatura de licenţiat în Știinţe administrative. Astfel puteţi deveni specialişti de înaltă calificare, cum ar fi: consilieri administraţie publică, expert administraţie publică, inspector de specialitate administrație publică, referent de specialitate administrație publică, consultant administraţie publică, inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională, administrator public, consilieri instituţii publice, inspector de poliţie locală, inspector de securitate, intervenţie şi pază, asistent de cercetare în ştiinţe administrative, funcţionar public cu statut special, funcţionar public în cadrul administraţiei locale, consilier administraţie locală, manager în administraţia locală (cu respectarea şi îndeplinirea altor condiţii prevăzute de lege).

Programele de studii universitare – nivel Masterat, Instituții de Drept civil și Procesual civil și Instituții de Drept penal și Procesual penal, forma de învățământ IF cu durată de 3 semestre, 90 de credite ECTS, au ca misiune aprofundarea studiului instituțiilor de drept atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic. Cazuistica în domeniu foarte variată şi bogată, soluțiile date de instanțe deseori contradictorii din rațiuni de interpretare, reclamă cu necesitate o abordare mai aprofundată a jurisprudenței.

În prezent, conducerea Facultatatii de Ştiinţe Juridice, cu sprijinul Doamnei Rector prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, doreşte să continue bogata tradiţie a şcolii juridice, dar şi să aducă un suflu nou prin strângerea legăturilor cu elita dreptului european. În acest sens, Facultatea colaborează cu instituții de învățământ superior similare din Europa, cum ar fi: Universitatea din Viena, Padova, Cassino, Uzhhorod, Valencia, Madrid, Hanau, sau cu organisme internaționale: European Law Institut – Viena, Association of International Educational аnd Scientific Cooperation Ukraine.

„Ne asumăm sarcina de a pregăti generaţiile viitoare de jurişti. Avem un corp profesoral de excepţie, bine pregătit, ancorat în mediul teoretic juridic dar şi profesional, mare parte din profesori fiind practicieni cu experienţă: avocaţi, procurori, judecători, consilieri juridici etc. Visul oricărui absolvent al unei facultăți de drept este de a practica una din profesiile liberale juridice, să urmeze o carieră în magistratură ori să ocupe o funcție în administrația publică sau în diferite organizații naționale sau internaționale. Aceasta este adevărata valoare a facultății noastre și ne mândrim cu ea, fiindcă noi suntem „Implicați în educația ta”. Şi suntem pregătiţi să formăm caractere şi personalităţi puternice pe acest segment” – a declarat conf. univ. dr. Daniel Berlingher – decanul Facultății de Științe Juridice UVVG.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.