Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, o facultate pentru cei îndrăzneţi şi perseverenţi

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, o facultate pentru cei îndrăzneţi şi perseverenţi

Aflați totul despre Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul UVVG.

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad reprezintă o structură academică dinamică și modernă, printre ale cărei scopuri primordiale se numără acoperirea cererii existente pe piaţa forţei de muncă, în domeniul ştiinţelor sociale, umaniste şi al educaţiei fizice şi sportului.

Din anul 1994 și până astăzi, colectivul facultății a investit, și continuă să o facă, puternice energii sufletești pentru promovarea învățământului de calitate și a exigenței în cercetare. Numită, de-a lungul timpului, prin natura unor modificări administrative, Facultatea de Ştiinţe Umanist-Creştine, Facultatea de Științe Umaniste, Politice și Administrative sau, mai recent, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, aceasta și-a păstrat, în timp, identitatea distinctă și rolul specific în cadrul structurii UVVG, așa cum a fost aceasta făurită prin puterea vizionară a celui care a întemeiat-o, regretatul prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator și președinte al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

În concordanţă cu principiile unui învăţământ pragmatic, grefat pe cerinţele europene exprimate prin sintagma „Procesul de la Bologna”, Facultatea propune specializări dintr-un domeniu atât de apropiat de realităţile lumii actuale – ştiinţele umaniste şi sociale, la nivel de: licență – 10, masterat – 5, studii post-universitare – 2.

Taxele de şcolarizare modice, cadrele didactice titulare şi asociate, de excepţie, colaborările realizate cu Universităţi de prestigiu din ţară şi străinătate, Centrele de cultură şi de cercetare ale facultăţii (Centrul de studii iudaice „Academician Nicolae Cajal”, Centrul de studii literare „Ioan Slavici”, Centrul de Studii germanice „Fr. Schiller”, Centrul de limbă franceză „FEDE”, Centrul Internaţional de testare lingvistică, Centrul de studiere a literaturii argheziene „Tudor Arghezi” – Baruţu Arghezi – fiul scriitorului, Centrul de sondare a opiniei publice, Muzeul Memorial „Vasile Goldiş”), sunt tot atâtea argumente care să determine opţiunea spre calitate, seriozitate şi profesionalism.

Proiecte și colaborări

Din seria manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaționale organizate de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, amintim: Şcoala de vară „Câmpia Română de Vest, spaţiu cultural european”, manifestare realizată la iniţiativa Academicianului Răzvan Theodorescu şi în colaborare cu Academia Română; Proiectul „Diversitatea e un dar”, în parteneriat cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Şcoala de vară „Dezvoltarea regională și restructurarea industrială”, cu un studiu de caz şi comparaţie între cele două regiuni de dezvoltare: Regiunea Venetto (Italia) şi Regiunea V Vest, România; Programul INTESA – Pregătirea înalților funcționari publici europeni (în colaborare cu Universitatea din Padova, Italia); Congresul internațional de istorie a presei – Presa Marii Uniri; Gala premiilor literare „Mihai Eminescu” şi „Ioan Slavici”.

Oferta educaţională

Studii de licență: Psihologie, Limbi moderne aplicate (câte două limbi străine la alegere dintre engleză, franceză şi germană), Asistenţă socială, Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză; Istorie; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cu filiale deschise la Arad, Baia Mare, Satu Mare, Zalău); Comunicare şi relaţii publice; Educaţie fizică şi sportivă; Resurse umane; Studii de securitate (cea din urmă, sub rezerva publicării în Monitorul Oficial).

Studii de masterat: Psihologie clinică şi psihoterapii; Management educaţional; Comunicare managerială şi resurse umane; Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport; Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică.

Studii postuniversitare: Managementul comunicării în sectorul public; Valorificarea patrimoniului istoric local; Comunicare și management educațional (în curs de autorizare) şi Strategii educaționale pentru elevul cu cerințe educaționale speciale (în curs de autorizare).

„Continuăm cu dedicare, eforturile noastre pentru sporirea calității învățământului superior arădean, sub coordonarea conducerii universității, iar prin puterea și consecvența profesională a doamnei rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, destinul academic al Aradului merge înainte pe calea promovării valorilor autentice. Credem cu tărie în faptul că viitorul este deschis, iar șansa este de partea celor care îndrăznesc și perseverează. Vă așteptăm cu entuziasm să vă alăturați nouă, pentru a vă construi un traseu profesional solid”, afirmă conf. univ. dr. Speranţa Milancovici, decanul Facultăţii.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.