Mai multe articole din rubrica "" ↑

Focar de pestă porcină africană într-o exploatație comercială din comuna Dezna

Focar de pestă porcină africană într-o exploatație comercială din comuna Dezna

Un focar de pestă porcină africană a fost depistat într-o exploatație comercială din satul Slatina de Criș, comuna Dezna.

Potrivit reprezentanților Prefecturii Arad, în data de 2 iunie, la o fermă de porci din satul Slatina de Criș, comuna Dezna, a fost confirmată boala de pestă porcină africană. Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un Plan de măsuri în vederea prevenirii răspândirii bolii.

Printre măsurile aprobate în ședința CLCB se află următoarele:

– Instituirea unei zone de protecție pe o rază de 3 km în jurul focarului, pe raza localităților Slatina de Criș, Neagra, Moneasa și Rănușa;

– Pe o rază de 10 km în jurul focarului se instituie o zonă de supraveghere, care include și zona de protecție, pe raza localităților: Dezna, Laz, Sălăjeni, Buhani, Donceni, Sebiș, Ignești, Minead, Prunișor, Cărand, Susani, Nădălbești, Bârzești și Groșeni.  În zona de supraveghere de pe raza județului Arad, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația comunitară specifică: Directiva Consiliului European de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pesti porcine africane și de modificare a Directivei 92/199/CEE în ceea ce privește boala Teschen și pesta porcină africană, transpusă în legislația națională prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010;

– Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control și raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Măsuri aplicate în localitățile aflate în zonele de protecție și supraveghere:

– Toate porcinele se vor ține închise în curte, fără acces la pășunat și bălți, pentru a împiedica venirea în contact a porcinelor domestice cu cele sălbatice și pentru a limita răspândirea bolii:

– Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

– Toate cazurile în care cadavrele de porcine sunt descoperite în locuri publice vor fi  anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică;

– Până la clarificarea situației sub aspect epidemiologic din exploatația afectată, se interzice organizarea pe teritoriul localităților menționate a piețelor, târgurilor sau expozițiilor de păsări și animale;

– Toți cetățenii din localitățile menționate sunt obligați să respecte aceste măsuri, adoptate în baza actelor normative în vigoare de CLCB în ședința de ieri. Nerespectarea acestor prevederi reprezintă încălcări ale legii ce pot fi sancționate cu amendă.

Foto: Arhivă

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.