Focare de pestă porcină în județul Arad

Focare de pestă porcină în județul Arad

Centrul Local pentru Combatera Bolilor Arad anunță că a aprobat un set de măsuri în urma apariției a două focare de pestă porcină africană în două exploatații nonprofesionale din satul Sintea Mică, comuna Olari.

Având în vedere că la câteva exemplare din efectivul de porci din două exploatații nonprofesionale din satul Sintea Mică, comuna Olari, a fost confirmată infectarea cu pesta porcină africană, la propunerea Direcției Santiar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Arad a aprobat un plan de măsuri în vederea prevenirii răspândirii bolii.

„Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control și raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Măsurile adoptate trebuie duse la îndeplinire și de mai multe instituții sau persoane, printre care DSVSA, Primăria Olari, proprietarii exploatației etc.”, precizează biroul de presă al Prefecturii Arad.            

Printre măsurile aprobate în ședința CLCB de astăzi se află următoarele:

I.În focar:

• Toți porcii din cele două exploatații se ucid (33 de capete în total), cu respectarea normelor de bunăstare, sub control oficial și într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane. Se va efectua evaluarea fiecarui animal ucis, în exploatație, date care vor fi înscrise în fișele de evaluare;

• Cadavrele animalelor ucise și a celor moarte vor fi ecarisate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

• Orice deșeuri susceptibile de a fi contaminate sunt supuse unui tratament de inactivare corespunzător (dezinfecție), precum și toate materialele de unică folosință potenţial contaminate se distrug. Aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu  procedurile din manualul operațional, sub supravegherea medicului veterinar oficial;

• Clădirile destinate adăpostirii porcinelor, echipamentul, așternutul pentru animale, gunoiul de grajd și purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie curățate şi dezinfectate;

• Prin grija Unității Locale de Sprijin, la intrările și ieșirile din exploatațiile infectate se instalează dezinfectoare individuale;

• Este interzisă intrarea porcilor în exploatațiile afectate. De asemenea, timp de 30 zile se interzice intrarea și ieșirea în/din exploatațiile afectate a animalelor din alte specii;

• Este interzisă scoaterea de carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse care conțin astfel de carne, precum și a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană, din exploatațiile afectate, , fără avizul D.S.V.S.A. Arad;

• Vor fi înființate puncta de control traffic la intrările-ieșirile din localitatea Sintea Mică, astfel încât să fie prevenită ieșirea animalelor vii sau a cărnii și/sau produselor din carne de porc. Aceste verificări se vor realiza inclusiv cu echipe mobile care vor monitoriza și controla toate zonele aparținând localității afectate;

• Se întocmește ancheta epidemiologică pentru stabilirea sursei de contaminare, a datei aproximative de intrare a virusului în exploatație, a posibililor contacți și se instituie măsuri suplimentare (dacă este cazul)

II. În localitățile învecinate

Se delimitează în jurul focarelor de pestă porcină africană o zonă de restricţie care este formată din zona de protecţie (ZP) şi zona de supraveghere (ZS). Zona de protecție se compune dintr-o parte din teritoriul comunitar pe o rază de cel puțin 3 kilometri în jurul exploatației infectate iar zona de supraveghere 10 km în care este inclusă și zona de protecție.

Zona de protecție cuprinde localitățile SINTEA MICĂ și ZĂRAND. Câteva măsuri în zona de protecție:

• În zona stabilită, toate exploatațiile din zonă sunt vizitate de  medici veterinari oficiali, cât mai curând posibil și fără întârziere nejustificată, după confirmarea oficială a focarului de boală, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și un control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;

• Se instituie măsura interzicerii oricărei mișcări a animalelor până la ridicarea restricțiilor (pentru porcine);

• Se interzice circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor și  transporturile aprobate de D.S.V.S.A. Arad. Această interdicție nu se aplică la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire;

• Vehiculele și echipamentele utilizate pentru transportul porcilor, al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare. Niciun vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă;

• Nici un  animal din specia suine nu poate intra/ieși în/din exploatație, timp de 30 zile (mai exact, până la ridicarea restricțiilor), toate celelalte specii, cu excepția porcilor, pot părăsi exploatațiile dar numai cu  acordul  medicului veterinar;

• Toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la porcinele din curtea proprie vor fi anunțate, fără întârziere, medicului veterinar de liberă practică împuternicit;

Măsuri în zona de supraveghere în jurul focarului, de minimum 10 km, care include și zona de protecție, pe raza localităților Nădab, Cintei, Țipar, Chereluș, Seleuș, Caporal Alexa, Sântana și Olari:

• Se instituie măsura interzicerii oricărei mișcări a animalelor până la ridicarea restricțiilor (pentru porcine);

• Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către D.S.V.S.A. Arad. Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire;

• Nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieși din exploatație, fără acordul medicului veterinar, până la ridicarea restricțiilor;

• Orice persoană care intră sau iese din exploatațiile situate în zona de supraveghere trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

• D.S.V.S.A. asigură faptul că medicii veterinari oficiali efectuează vizite la un eșantion de unități care dețin animale din speciile listate în zona de supraveghere.                                                                

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.