Fonduri în asociațiile de proprietari

Fonduri în asociațiile de proprietari

Asociaţiile de proprietari se înfiinţează cu scopul reprezentării şi susţinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate în proprietatea comună indiviză din clădirea ce alcătuieşte un condominiu.

Pentru buna funcţionare a asociaţiilor de proprietari se constituie în mod obligatoriu fondul de rulment şi fondul de reparaţii.

Comitetul executiv al asociaţiei de proprietari are obligaţia de a urmări constituirea şi cheltuirea fondurilor asociaţiei respectând legea 230/2007 de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor de proprietari.

Fondul de rulment se constituie în scopul asigurării plăţilor curente şi se dimensionează astfel încât să poată acoperi cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice cu cele mai mari cheltuieli.

Pentru repararea părţilor de construcţii şi instalaţii aflate în proprietatea comună asociaţiile de proprietari  constituie un fond de reparaţii cu perioada de folosire limitată şi nu va putea fi folosit doar cu acordul adunării generale în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.

Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere la plata cheltuielilor comune ale asociaţiei vor face obiectul fondului de penalităţi şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.

Un alt fond constituit în cadrul asociaţiilor de proprietari este fondul special format din veniturile obţinute din activităţi economice sau din alte activităţi.

Fondul special cuprinde şi veniturile din închirierea proprietăţii comune şi aici avem – faţade pentru reclame şi firme luminoase,  terase pentru antenele operatorilor de telefonie şi tv, spaţii pentru desfăşurarea unor activităţi economice, etc.

Aceste fonduri speciale se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbunătăţirea confortului şi eficienţei condominiului, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune .

În Arad avem asociaţii de proprietari care au realizat lucrări de reabilitare termică folosind fondurile speciale.

Conducerea ULAL Arad
Dorina Lupșe – președinte

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.