Guvernul VA INTERZICE în 2015 PRIMELE, TICHETELE DE MASĂ şi BANII pentru ORE SUPLIMENTARE

Guvernul VA INTERZICE în 2015 PRIMELE, TICHETELE DE MASĂ şi BANII pentru ORE SUPLIMENTARE

Tichetele de masă, primele de vacanță și răsplătirea muncii suplimentare efectuată de bugetari peste durata normală a timpului de lucru sunt deja istorie.

Guvernul va interzice şi anul viitor acordarea acestora și va continua să răsplătească muncă suplimentară efectuată de bugetari inclusiv în weekend şi de sărbători, doar cu timp liber, nu cu bani.

„În anul 2015, autorităţile şi instituţiile publice, indiferent de modul de finanţare, nu vor acorda premii şi prime de vacanţă. În anul 2015, instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii şi unităţilor din articolul 93 Legea privind reforma în domeniul sănătăţii, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. În bugetele pe anul 2015 ale instituţiilor şi autorităţilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanţă şi vouchere de vacanţă personalului din cadrul acestora”, se arăta într-un proiect de ordonanţă de urgenţă al Guvernului.

Vor putea fi acordate premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale, pentru elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele internaţionale şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care i-au pregătit pe aceştia.

Totodată, în 2015, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, vor fi compensate numai cu timp liber corespunzător.

Vor mai fi îngheţate:

– indemnizaţiile persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, drepturile invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război;

– indemnizaţiile persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;

– cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România;

– cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Romane şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor;

– indemnizaţia de merit, indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987.

Pentru consilierii locali, respectiv consilierii judeţeni, indemnizaţiile de şedinţă se vor stabili prin aplicare la indemnizaţiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv preşedinţilor consiliilor judeţene stabilite pentru luna decembrie 2013.

Anul viitor nu vor fi acordate nici ajutoarele sau indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă. Prevederile nu se aplică în situaţia încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului.

De asemenea, cuantumul compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament vor fi îngheţate la nivelul din acest an.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.