Guvernul va suporta, timp de doi ani, costul salarial pentru firmele care creează locuri de muncă

Guvernul va suporta, timp de doi ani, costul salarial pentru firmele care creează locuri de muncă

Guvernul va suporta începând cu 1 iulie a.c., timp de doi ani, costurile salariale ale firmelor care vor crea cel puțin 20 de noi locuri de muncă, în limita salariului mediu brut pe economie, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

„Perioada de derulare a schemei pentru emiterea de acorduri pentru finanțare este 1 iulie 2014 — 31 decembrie 2020. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în limita bugetului anual alocat schemei”, se arată în documentul citat. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 de milioane de euro, cu posibilitatea suplimentării, iar numărul total estimat al firmelor care urmează să beneficieze de această facilitate este de 1.500.

Beneficiarii ajutorului de stat vor avea obligația de a menține locurile de muncă nou-create pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data la care acestea au fost ocupate pentru prima dată. De asemenea, firma este obligată să mențină în stare de funcționare investiția inițială realizată, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data finalizării acesteia. În plus, din cele 20 de locuri de muncă nou create, trei trebuie să fie pentru lucrători defavorizați.

Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou-create, adică situațiile în care între angajați și angajator sau acționarii acestuia nu au existat raporturi de muncă în ultimele 12 luni dinaintea angajării.

Prin acest proiect de act normativ, autoritățile urmăresc crearea de noi locuri de muncă în toate sectoarele.

Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investiții în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei Europene, se mai arată în proiect.

În perioada 2007-2013, Ministerul Finanțelor Publice a emis 55 acorduri pentru finanțare în valoare de 680 milioane de euro, pentru susținerea de investiții, de peste 2,2 miliarde de euro, care au generat 19.000 de noi locuri de muncă.

Ajutorul de stat acordat acestor companii va fi returnat prin contribuții directe la bugetul general consolidat și bugetele locale pe perioada implementării investițiilor și 5 ani de la finalizarea acestora.

 

Foto: gov.ro

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.