Încep înscrierile la Centrul Județean de Excelență Arad

Încep înscrierile la Centrul Județean de Excelență Arad

Încep înscrierile la Centrul Județean de Excelență Arad.

Centrul Județean de Excelență Arad anunță că organizează, în perioada 11 – 22 septembrue, sesiunea de înscrieri a elevilor pentru anul școlar 2023 – 2024. Înscrierea elevilor se poate face de către părinte sau de către reprezentantul legal, conform calendarului. Elevii care au participat la activitățile de pregătire în anul școlar anterior se pot reînscrie prin completarea unei cereri de reînscriere și a link-ului https://forms.gle/YFcBi52RStk5dTE29  

Elevii care se înscriu pentru prima dată alături de completarea link-ului  https://forms.gle/JfowyFtXNtVtf3o5A și a cererii de înscriere au nevoie și de recomandarea din partea cadrului didactic și de copia de pe certificatul de naștere sau buletin.

Centrul pregătește gratuit elevii capabili de performanță școlară, iar în oferta educațională a acesteia pentru noul an școlar se regăsesc nu mai puțin de 17 discipline de studiu: limba și literatura română, limba engleză, limba germană maternă, limba maghiară maternă, limba slovacă maternă, matematică, informatică, fizică, geografie, istorie, anatomie, discipline economice, turism, protecția mediului, muzică instrumentală (pian), arte plastice și electronică și automatizări.

În anul școlar anterior în cadrul centrului au fost pregătiți peste 600 de elevi. Aceștia au participat la de 70 de olimpiade și concursuri școlare desfășurate la nivel județean, național și internațional, unde au obținut nu mai puțin de 402 premii și calificări.

Informații suplimentare despre etapa de înscriere pot fi găsite pe site-ul https://cjexar.ro/,  pe paginile de facebook și de instagram ale Centrului Județean de Excelență Arad și pe forumul Inspectoratului Școlar Județean Arad (secțiunea forum public).

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.