Începe evaluarea națională la clasele a II-a, a –IV-a şi a VI-a 2024

Începe evaluarea națională la clasele a II-a, a –IV-a şi a VI-a 2024

Peste 10.000 de elevi arădeni vor participa la evaluările naționale.

Ministerul Educației organizează, în perioada 13 mai – 29 mai, evaluarea competenţelor fundamentale pentru toţi elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în toate unităţile de învăţământ care au învăţământ primar şi gimnazial.

În județul Arad, 10557 elevi vor participa la evaluările naționale (3638 elevi de clasa a II-a, 3350 de elevi de clasa a IV-a și 3569 elevi de clasa a VI-a).

Iată calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2023-2024:

1. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a – EN II:

Scris – Limba română – 13 mai 2024

Scris – Limba maternă – 13 mai 2024

Citit – Limba română – 14 mai 2024

Citit – Limba maternă – 15 mai 2024

Matematică și Științe ale naturii – 16 mai 2024

Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 17 mai 2024

2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV:

Limba română – 21 mai 2024

Matematică – 22 mai 2024

Limba maternă – 23 mai 2024

3. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a – EN VI:

Limbă şi comunicare – 28 mai 2024

Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 29 mai 2024

Rezultatele elevilor la evaluările naţionale vor fi supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

Foto: Arhivă, caracter ilustrativ

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.