ITM Arad, cu ochii pe firmele de construcții

ITM Arad, cu ochii pe firmele de construcții

Numărul mare de accidente de muncă înregistrat anul trecut pe plan național în domeniul construcțiilor, precum și consecințele acestora, au readus pe agenda inspectorilor de muncă acțiuni de verificare și monitorizare a modului în care sunt respectate prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii duc la îndeplinire măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă în șantierele temporare și mobile, transmite Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Arad.

Potrivit ITM, „față de aceeași perioadă a anului 2021, pe plan național numărul de accidentați mortal a crescut cu 11%, reprezentând 21% din totalul accidentaților mortal din domeniul construcțiilor în anul 2022”.

„Având în vedere creșterea majoră a accidentelor de muncă în domeniul construcțiilor, și în acest an Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, prin inspectorii de muncă, este și va fi implicat activ în acțiuni de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările ce se desfășoară în acest domeniu de activitate. Se va pune accent pe creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime, al surpării malurilor la lucrările de excavații, precum și pe asigurarea de echipamente colective și individuale de protecție (ca de exemplu: bocanci, căști, centuri de ancorare, etc.)”, a precizat Ecaterina Isac, inspector șef al ITM Arad.

Totodată, angajatorii vor fi îndrumați pentru crearea de condiții care să stimuleze lucrătorii, pe reprezentanții acestora sau după caz sindicatele din domeniul construcțiilor, în vederea participării cât mai active la procesul de însușire a legislației specifice domeniului construcții, rezultatul scontat fiind creșterea nivelului de securitate la locul de muncă. În acest sens, angajatorii din acest domeniu au obligația de a asigura pe șantiere echipamente de muncă corespunzătoare, de a monta sisteme de protecție colectivă (balustrade solide, platforme sau plase de prindere), de a completa și adapta în funcție de evoluția lucrărilor „Planul propriu de securitate și sănătate”.

„Un accent deosebit trebuie pus pe instruirea suficientă și adecvată a lucrătorilor, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă, atât la angajare cât și în alte situații: la schimbarea locului de muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la modificarea celui existent, la introducerea unei noi tehnologii sau proceduri de lucru sau la executarea unor lucrări speciale. Conchidem că participanții la procesul muncii au obligația de a respecta toate dispozițiile care vizează protecția muncii, aceasta fiind de altfel o condiție esențială pentru un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment de natură să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților”, a mai adăugat Ecaterina Isac.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.