ITM demarează controale! Ce vizează inspectorii de muncă

ITM demarează controale! Ce vizează inspectorii de muncă

Inspectorii de muncă ai ITM Arad vor desfășura o acțiune de conștientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Trebuie spus că, în conformitate cu dispozițiile Legii 319 / 2006, angajatorii trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă, adaptată evoluției riscurilor sau apariției unor noi riscuri, periodic și ori de câte ori este necesar.

„Este cunoscut faptul că agenții chimici periculoși generează riscuri majore la adresa securității și sănătății lucrătorilor, întrucât pericolele sunt cel mai adesea invizibile sau nu sunt bine înțelese, îmbrăcând cele mai diverse forme, putând fi cauzate de vapori, pulberi sau expuneri accidentale. Tocmai de aceea, o astfel de acțiune este imperios necesară, inspectorii de muncă readucând în atenția angajatorilor că au obligația de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății lucrătorilor și a mediului în care lucrează, inclusiv promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă agenții chimici periculoși, de a ține seama și de a aplica la locul de muncă dispozițiile reglementate prin HG 1218 / 2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici precum și prin HG nr. 1093 / 2006 – privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lurătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenții cancerigeni sau mutageni la locul de muncă”, a declarat Ecaterina Isac, inspector șef al ITM Arad, adăugând: „Reamintim și pe această cale că producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii și exportatorii au obligația să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia isi desfasoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le vor deține, cu precizarea categoriei din care fac parte.”

Totodată, angajatorii au obligația legală de a evalua riscurile la care sunt expusi lucrătorii, în cazul în care, la locul de muncă sunt prezente substanțe periculoase și de a respecta o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituția, măsurile tehnice, măsurile organizatorice.

„O atenție deosebită se va acorda protecției individuale a lucrătorilor prin punerea la dispoziție a echipamentului de protecție adecvat mediului de lucru. Atragem atenția angajatorilor că neîndeplinirea obligațiilor privind instruirea lucrătorilor sau evaluarea riscurilor menite a identifica toate pericolele posibile asociate substantelor periculoase, constituie contravenție, fapta fiind sancționată cu amendă cuprinsă între 3500 și 10.000 de lei”, a mai precizat Ecaterina Isac.

Foto: Arhiva, rol ilustrativ

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.