Mihai Fifor: „VMI înlocuiește atât venitul minim garantat, cât și alocația pentru susținerea familiei”

Mihai Fifor: „VMI înlocuiește atât venitul minim garantat, cât și alocația pentru susținerea familiei”

Venitul Minim de Incluziune (VMI) va înlocui celelalte forme de ajutor social care erau acordate anterior separat persoanelor vulnerabile, anunță președintele PSD Arad, deputatul Mihai Fifor.

„VMI înlocuiește atât venitul minim garantat, cât și alocația pentru susținerea familiei. Astfel, beneficiarii eligibili pentru mai multe forme de ajutor social vor trebui  ca pe viitor să depună o singură cerere, iar beneficiile vor fi acordate printr-o plată lunară unică. Modificările propuse de Ministerul Muncii vor debirocratiza sistemul de asistență socială, și oferă beneficiu în primul rând pentru familiile cu mulți copii, aflate în situații vulnerabile. Acest sprijin social urmărește prevenirea sărăciei, diminuarea riscului de excluziune socială și încurajarea copiilor care provin din familii cu venituri mici să participe la educație, știut fiind că educația reprezintă cea mai sigură cale de a ieși din sărăcie. VMI nu rezumă doar la acordarea unui sprijin financiar – va include și alte forme de sprijin privind ocuparea forței de muncă, educația, sănătate și locuirea. Prin urmare, se reduce birocrația, statul are o evidență mai simplă și mai clară a acestor ajutoare sociale, iar beneficiarii pot accesa mai ușor serviciile sociale”, precizează deputatul Mihai Fifor (foto), președintele PSD Arad.

În ce constă componenta de incluziune?

În garanția că nicio familie nu va avea un venit mai mic de 275 lei/lună/membru de familie și că nicio persoană singură de peste 65 de ani nu va avea un venit mai mic de 400 de lei/lună.

Componenta pentru familiile cu copii:

garanția că nici o familie cu copii nu are un venit mai mic de 700 lei/lună/membru de familie

Beneficii pentru solicitanții de VMI:

Plată unică lunară a sprijinului financiar acordat care asigură venitul minim conform celor două componente prezentate mai sus.

Asigurare medicală in sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate

Asigurarea locuinței împotriva cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren.

Calitatea de consumator vulnerabil în baza căreia se acordă ajutor pentru încălzirea locuinței alte măsuri destinate acestei categorii de consumatori.

Sprijin pentru obținerea unui loc de muncă

Sprijin pentru participarea copiilor la educație.

Foto: Arhivă

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.