Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

Modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale

Persoanele asigurate pe bază de contract de asigurare socială încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad sunt informate că au fost efectuate modificări legislative referitoare la contribuţiile de asigurări sociale.

În conformitate cu prevederile articolului nr. 36 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele asigurate în baza unui contract de asigurare socială prevăzute art. 6, alin. (2), o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit art. 1, alin (1), din Hotărârea de Guvern nr. 4, din 13 ianuarie 2021, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte la suma de 2.300 de lei lunar.

Conform art. 138 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de contribuţie de asigurări sociale pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale este de 25%.

Ţinând cont de prevederile legale mai sus menţionate, Casa Județeană de Pensii Arad anunţă persoanele asigurate în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Arad, al căror venit asigurat înscris în contractul de asigurare este mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, că începând cu data de 13.01.2021, venitul lunar minim asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 2.300 de lei, iar cuantumul lunar al contribuţiei este de 575 de lei.

Foto: Arhivă

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.