Peste 120 de contracte colective de muncă, înregistrate anul acesta la ITM Arad

Peste 120 de contracte colective de muncă, înregistrate anul acesta la ITM Arad

La Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad au fost înregistrate 121 de de contracte colective de muncă, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

„Trebuie menţionat, încă de la început, că toţi angajatorii care au peste 21 de salariaţi încadraţi în muncă au obligaţia, potrivit prevederilor art. 229 alin. 2, din Legea 53/2003 – Codul Muncii (modificată), de a iniţia la nivel de unitate negocierea colectivă. Sunt exceptaţi de la această regulă doar acei angajatori care au încadraţi în muncă mai puţin de 21 de salariaţi. De asemenea, potrivit aceluiaşi text legal, contractele colective de muncă, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor”, precizează Ecaterina Isac, inspector şef al ITM Arad.

Pentru o mai bună înţelegere, redăm în cele ce urmează definiţia contractului de muncă stipulată în Codul Muncii, la art. 229 alin. 1 ca fiind „convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.”

Contractele colective de muncă se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, situat pe strada Episcopiei, nr. 11 – 13, camera 11 (secretariat).

Potrivit ITM Arad, cele mai întâlnite nereguli care se regăsesc în contractele colective întocmite de angajatori sunt „referitoare la acordarea concediului de odihnă anual, în sensul că nu sunt stipulate noile modificări potrivit cărora concediul de odihnă anual se acordă într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediu, contracte colective în care se fac referire la acte normative abrogate iar o altă neconformitate vizează formarea profesională, în sensul că la contractul colectiv de muncă trebuie ataşată o anexă care cuprinde planul de formare profesională”.

„Pentru a veni în sprijinul angajatorilor, menţionăm faptul că actele care trebuie depuse în vederea înregistrării contractului colectiv de muncă (art. 143 alin. 2 din Legea 62/2011) sau a actelor adiţionale se regăsesc postate pe pagina de internet a instituţiei noastre la secţiunea – contracte colective de muncă”, a mai menţionat Ecaterina Isac.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.