Noi BENEFICII pentru arădenii care circulă cu mijloacele de transport în comun! Cetățenii, invitați la o DEZBATERE PUBLICĂ pe acest subiect

Noi BENEFICII pentru arădenii care circulă cu mijloacele de transport în comun! Cetățenii, invitați la o DEZBATERE PUBLICĂ pe acest subiect

Un nou proiect de hotărâre prevede o serie de beneficii pentru arădenii care circulă cu mijloacele de transport public în comun.

Cetățenii sunt invitați marţi, 05.03.201, de la orele 15:00, în sala „Regele Ferdinand” a Palatului Administrativ, la dezbaterea publică având ca temă: Proiect de Hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad – iniţiativa primarului.
Printre prevederile proiectului se numără următoarele:

Art. 1. Persoanele cu vârsta de peste 70 de ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, beneficiază de gratuitate la transportul public local desfășurat cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad.

Art. 2. Pensionarii, cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, care au venitul lunar mai mic de 1200 lei, beneficiază de gratuitate la transportul public local desfășurat cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad.

Art. 3. Pensionarii, cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, care au venitul lunar mai mare de 1200 lei, beneficiază de reducere cu 50% din prețul abonamentului la transportul public local desfășurat cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad.

Art. 4. Copiii preșcolari, elevii ciclului primar și gimnazial, elevii ciclului liceal și postliceal, cursuri de zi, cu domiciliul sau reședința în municipiul Arad, care frecventează unitățile de învățământ de pe raza municipiului Arad, beneficiază de gratuitate la transportul public local desfășurat cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad.

Art. 5. Studenții din învățământul superior acreditat/autorizat, cursuri de zi beneficiază de reducere cu 50% din prețul abonamentului la transportul public local desfășurat cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad.

Art. 6. Se aprobă Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la transportul public local desfășurat cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. (1) Toate categoriile de persoane menționate la articolele 1-5, beneficiază de gratuitate, exclusiv în baza legitimației/cardului de călătorie.
(2) Facilitățile acordate se aplică tuturor categoriilor de abonamente eliberate de operator.

Art. 8. Sumele necesare pentru acoperirea protecției sociale pentru categoriile de persoane menționate la articolele 1-5, se acoperă din Bugetul Local al Municipiului Arad.

Art. 9. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. 10. Compania de Transport Public Arad S.A. compartimentele de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Arad vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 11. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, prin grija Serviciului Administraţie Publică Locală.

Întregul Proiect de Hotărâre se găsește pe site-ul Primăriei, aici.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.