Părinții care refuză VACCINAREA copiilor pot face ÎNCHISOARE, iar copiii acestora vor fi INSTITUȚIONALIZAȚI!

Părinții care refuză VACCINAREA copiilor pot face ÎNCHISOARE, iar copiii acestora vor fi INSTITUȚIONALIZAȚI!

Legea vaccinării, în forma actuală, este o afacere de sute de milioane de euro pentru producătorii de vaccinuri, iar potrivit noului proiect de lege privind vaccinarea, părinții care refuză vaccinarea copiilor pot face închisoare de la 3 la 7 ani, iar copii acestora vor fi instituționalizați.

În nicio țară din Uniunea Europeană nu sunt obligatorii 8 vaccinuri. În Germania, Austria, Olanda, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Luxemburg, Suedia, Danemarca, Italia, Irlanda, Finlanda, Suedia, Croația, Cipru, Estonia și Lituania, părinții decid dacă își vaccinează copiii.

Potrivit APC vaccinul este un medicament, dar poate fi și o armă biologică. Peste 180.000 de copii vor fi obligați, în primul an de viață, să primească 26 de vaccinuri, iar în cazul unui copil contraindicația definitivă la un vaccin sau mai multe se acordă numai la București de către GTCAV. Până la vârsta de 6 ani un copil trebuie să primească 33 de vaccinuri. Vaccinurile provoacă boli autoimune: un copil din patru suferă de o boală alergică, iar un copil din zece suferă de astm bronșic.

Asociația Pro Consumatori are o activitate de peste 27 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor.

Acest demers este parte a Campaniei naționale de informare și educare “Fii un Pacient ACTIV!’’ a Asociației Pro Consumatori (fosta Asociație pentru Protecția Consumatorilor din România – APC România)  campanie de informare despre drepturile și obligațiile pacienților, lansată și susținută financiar în anul 2002  de  Organizația Mondială  a Consumatorilor. Campania „Fii un Pacient ACTIV!” este un îndemn adresat consumatorilor români de a-și schimba mentalitatea în privința serviciilor medicale.

APC vrea ca pacienții români să-și conștientizeze drepturile si să le ceară atunci când acestea sunt ignorate. În acest sens, asociația a adresat o solicitare publică ministrului sănătății pentru a retrage proiectul de lege:

„Domnule Ministru, Asociația Pro Consumatori vă solicită în mod public să retrageți de pe site-ul Ministerului Sănătății proiectul de lege privind organizarea și finanțarea activității de vaccinare a populației din România, din următoarele considerente:

I. În niciun stat membru al Uniunii Europene nu sunt obligatorii 8 vaccinuri, așa cum se intenționează a se reglementa prin acest proiect de act normativ.

II. Vaccinul este un medicament, dar poate fi și o armă biologică având în vedere faptul că în compoziția acestuia sunt permise a fi introduse bacterii și virusuri vii atenuate, precum și alte substanțe chimice. Din expunerea de motive nu reiese că acest proiect de lege trebuie să primească și avizul Consiliului Superior de Apărare a Țării. Totodată, în cuprinsul acestui proiect de lege nu există inserată nicio dispoziție legală cu privire la obligația Ministerului Sănătății de a realiza analize de laborator asupra unor eșantioane extrase din fiecare lot de vaccinuri achiziționate pentru a se verifica siguranța, calitatea și eficiența vaccinurilor.

III. La secțiunea a 4-a din expunerea de motive se precizează că «Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat». Având în vedere această afirmație, vă rog să ne răspundeți la următoarele întrebări:

  • Care este bugetul anual necesar achiziționării celor 8 vaccinuri ce vor deveni obligatorii prin acest proiect de lege?
  • Care este bugetul anual necesar asigurării continuității lanțului de frig de la preluarea vaccinurilor de la producător și până la distribuirea acestora furnizorului de servicii medicale de vaccinare?
  • Care este bugetul anual necesar decontării serviciului de administrare a tuturor vaccinurilor de către furnizorii de servicii medicale de vaccinare?
  • Care este bugetul anual necesar funcționării Grupului Tehnic de Coordonare a Activității de Vaccinare?
  • Care este bugetul anual necesar funcționarii Comisiilor de vaccinare județene și a Municipiului București?
  • Care este bugetul anual necesar pregătirii și desfășurării cursurilor pentru personalul medical al furnizorilor de servicii de vaccinare?
  • Care este bugetul anual necesar pentru realizarea studiilor de seroprevalență, sociologice și a campaniilor de informare?
  • Care este bugetul anual necesar pentru menținerea și înlocuirea camerelor frigorifice la nivelul depozitelor județene?
  • Care este bugetul necesar pentru administrarea și dezvoltarea Registrului Național de Vaccinare?
  • Care este bugetul necesar pentru realizarea site-ului informativ www.desprevaccin.ro?

IV. La secțiunea a 6-a din expunerea de motive intitulată «Consultări efectuate în vedere elaborării proiectului de act normativ» menționați faptul că ați consultat societatea civilă, fără a enumera ONG-urile care au participat la elaborarea acestui proiect de act normativ. Având în vedere acest lucru, vă rog să ne prezentați lista ONG-urilor care s-au implicat în elaborarea acestui proiect de lege.

V. Grupul Tehnic de Coordonare a Activității de Vaccinare (GTCAV), potrivit dispozițiilor din acest proiect de lege, capătă puteri excepționale (avizează adeverințele eliberate pe numele copiilor care atestă contraindicația definitivă la un anumit vaccin sau la mai multe, avizează componența comisiilor județene de vaccinare, coordonează și analizează activitatea comisiilor județene de vaccinare, propune calendarul național de vaccinare) devenind un organism suprastatal. Din conținutul acestui proiect de lege nu reiese cine numește reprezentanții grupului și ce criterii trebuie să îndeplinească aceștia. Membrii GTCAV trebuie să aibă, prin lege, calitatea de funcționar public pentru a-i responsabiliza în legatură cu deciziile luate, iar la preluarea mandatului trebuie să-și facă publice pe site-ul Ministerului Sănătății următoarele documente: curriculum vitae, declarația de avere și declarația de interese. Potrivit acestui proiect de lege, GTCAV este format din 10 membri, pentru a evita situațiile neplăcute, gen balotaj, în care decide președintele grupului, în acest fel dându-i-se puteri excepționale președintelui, propunem că acest grup să aibă un număr impar de membri.

VI. Administrarea unor vaccinuri (medicamente) este condiționată de exercitarea unui drept constituțional – dreptul la educație! O astfel de dispoziție legală încalcă Constituția României și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevede la articolul 3, intitulat «Dreptul la integritatea persoanei», ca «Orice persoană are dreptul la respectarea integrității sale fizice și mentale. În domeniile medicinei și biologiei, trebuie respectate în special: (a) consimțământul liber și informat al persoanei în cauză, în conformitate cu procedurile prevăzute de lege.»

VII. Dubla incriminare a părinților: acuzația de rele tratamente aplicate minorului, care se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani, și privarea de educație pentru copiii acestora dacă nu sunt vaccinati! Această practică se numește vânzare condiționată și este interzisă prin lege!

VIII. Din conținutul acestui proiect de lege reiese că vaccinarea este obligatorie și pentru adulții sănătoși, dar și pentru cei care suferă de afecțiuni cronice. Cu ce vaccinuri vor fi vaccinate persoanele care, prin natura profesiei pot reprezenta surse de infecție care ar putea pune în pericol sănătatea publică și ce profesii intră sub incidența acestor viitoare dispoziții legale? Cu ce vaccinuri vor fi vaccinate persoanele care suferă de afecțiuni cronice?

IX. În capitolul III intitulat «Finanțarea activității de vaccinare» se mentionează ca activitatea de vaccinare se poate finanța și din veniturile proprii/donații/sponsorizări. De la cine poate primi donații și sponsorizări Ministerul Sănătății? Din ce sunt constituite sursele de venituri proprii ale Ministerului Sănătății?

X. Potrivit proiectului de lege atât furnizorii de servicii medicale de vaccinare, cât și personalul medico-sanitar și farmaceutic cu drept de liberă practică  este obligat să nu furnizeze informații eronate, nedovedite științific, tendențioase legate de vaccinuri și activitatea de vaccinare. Ministerul Sănătății are o bază de date cu studii despre beneficiile vaccinării? Dacă da, vă rugăm să o faceți publică!

XI. Ca nu cumva să scape vreun copilaș nevaccinat, prin acest proiect de lege ați prevăzut obligația «cetățenească» de  înștiințare a comisiei județene de vaccinare în legătură cu copiii care nu au fost vaccinați pentru multe instituții ale statului român, cum ar fi: unitățile de învățământ, autoritățile administrației publice locale și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului. Cu astfel de dispoziții legale nu faceți altceva decât să încurajați delațiunea! În concluzie, toate instituțiile statului român trebuie să fie angajate în atingerea acestui obiectiv național «Niciun copil român nu trebuie să scape nevaccinat!»”.

Având în vedere campania agresivă pentru vaccinarea obligatorie susţinută de către instituţiile statului român, inclusiv de către Ministerul Sănătăţii, reprezentanţii societăţii civile independente din România au crezut de cuviinţă că trebuie să ia atitudine împotriva acestui demers neconstituţional prin care se doreşte ca un număr de 8 vaccinuri să devină obligatorii.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.