Pas mare în LUPTA CU CANCERUL: Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean va fi dotată cu aparatură de ultimă generaţie

Pas mare în LUPTA CU CANCERUL: Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean va fi dotată cu aparatură de ultimă generaţie

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad va avea o secţie de oncologie dotată cu aparatură de ultimă generaţie, a anunţat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, într-o conferinţă de presă la care a participat alături de Gabriela Chiricheu, director al Direcţiei Programe de Dezvoltare a CJA, şi Livia Banu, director executiv BRECO Oradea.

Extinderea, modernizarea şi transformarea Secţiei de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Arad este proiectul strategic al Consiliului Judeţean Arad ce va fi depus spre finanţare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg România – Ungaria 2014 – 2020.

Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a declarat că acest proiect va aduce judeţului nostru peste 12 milioane de euro, sumă ce va fi alocată pentru a crea o secţie clinică de radioterapie, diagnostic, dar şi de cercetare în oncologie.

„În urma consultărilor dintre cele opt judeţe din România şi Ungaria, dintre Guvernul României şi cel al Ungariei, Consiliul Judeţean Arad a susţinut ca din sumele alocate în noua sesiune de programe transfrontaliere, o parte importantă să fie alocată proiectelor strategice. Astfel, fiecare Consiliu judeţean dintre cele opt va avea un proiect strategic, pe care îl va depune pentru judeţul respectiv. Judeţul Arad a ales axa de finanţare în domeniul sănătăţii şi va depune un proiect privind extinderea, modernizarea şi transformarea în secţie clinică a actualei Secţii de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Arad. Valoarea aproximativă a proiectului va fi de 12 milioane de euro. Banii vor fi folosiţi pentru a crea un centru de radioterapie, de diagnostic şi totodată de cercetare în zona oncologică. Acest proiect va fi realizat în colaboare cu Universitatea de Vest Vasile Goldiş, universitate care în perioada imediat următoare va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean o clădire aboslut necesară pentru a accesa aceste fonduri nerambursabile. Am convingerea că în anul 2015, cel mai târziu în anul 2016 să avem la Arad o secţie oncologică de nivel european, cu cele mai moderne dotări şi care cu siguranţă va aduce cetăţenilor judeţului Arad, dar şi persoanelor suferinde din alte zone, posibilitatea de a beneficia de cele mai bune condiţii de tratament”, a declarat Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

„Proiectul strategic propus de Consiliul Judeţean Arad va duce practic la modernizarea şi dotarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad. Va exista o linie de diagnostic şi tratament în domeniul oncologic care se va adresa tuturor categoriilor, în special celor cu venituri reduse. Menţionăm că vom promova şi campanii de conştientizare şi de screening a acestor afecţiuni”, a precizat Gabriela Chiricheu, director Direcţia Programe de Dezvoltare din cadrul CJA.

Activitatea de programare pentru programul Interreg România – Ungaria 2014 – 2020, denumirea agreată pentru viitorul program de cooperare transfrontalieră dintre cele două ţări, a început în toamna anului 2012. În acest scop a fost constituit un Grup comun de lucru, alcătuit din reprezentanţii României şi Ungariei de la nivel guvernamental, reprezentanţii celor opt consilii judeţene de la graniţa comună şi din reprezentanţi ai organismelor programului HURO 2007-2013. Toate documentele pregătite de consultantul care elaborează programul sunt aprobate în Grupul comun de lucru, la lucrările căruia participă, ocazional, reprezentantul Comisiei Europene.

„Procesul de programare este unul complex, constând în organizarea unor întâlniri ale Grupului comun de lucru, a unor întâlniri tehnice şi seminarii cu factorii de decizie la nivel judeţean, precum şi a unui seminar tematic comun cu implicarea unor experţi din diferite domenii, în vederea pregătirii unei strategii comune. Până în luna septembrie 2014, au avut loc nouă întâlniri ale Grupului comun de lucru şi patru întâlniri, de ordin tehnic, ale sub-grupului de lucru format doar din reprezentanţii celor opt consilii judeţene, programul urmând să fie finalizat până la sfârşitul anului”, a declarat Livia Banu, director executiv BRECO Oradea.

Primul document elaborat a fost Analiza Teritorială Strategică, aprobată de către Grupul comun de lucru, la 5 decembrie 2013. Pe baza acestei analize, a concluziilor seminarului tematic comun, precum şi în urma consultărilor cu factorii de decizie locali şi a dezbaterilor de la întâlnirile comune, consultantul a elaborat Strategia Teritorială Comună, care a primit aprobarea finală în iunie 2014.

Programul de cooperare are la bază cele două documente şi cuprinde deja detalii privind structurile instituţionale, domeniile care urmează să fie finanţate şi priorităţile de investiţii, justificate prin strategia comună elaborată.

Domeniile de finanţare şi tipurile de activităţi propuse sunt:

Protecţia şi utilizarea eficientă a valorilor şi resurselor comune

Managementul şi protecţia apelor transfrontaliere:

– Investiţii şi acţiuni comune (monitorizare, management, controlul poluării, etc.) pentru îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii apei, în conformitate cu directivele europene;

– Protecţia apelor şi utilizarea sustenabilă a resurselor comune de ape;

Protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, istoric şi natural comun ca şi destinaţii turistice

– Reabilitarea, conservarea şi promovarea comună atât a patrimoniului natural cât şi a celui cultural, a construcţiilor arhitecturale care pot fi promovate şi utilizate sustenabil în comun;

Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere durabile şi eliminarea blocajelor

Dezvoltarea drumurilor transfrontaliere legate la TEN-T:

– Îmbunătăţirea accesului locuitorilor din regiunea transfrontalieră la magistralele reţelei TEN-T, dar şi la reţeaua TEN-T în totalitatea ei;

Întărirea mobilităţii durabile transfrontaliere:

– Dezvoltarea coordonată a căilor ferate care leagă oraşe importante şi a liniilor de tramvai în zona eligibilă;

– Dezvoltarea serviciilor transfrontaliere de transport public;

– Dezvoltarea condiţiilor de transport transfrontalier cu bicicleta;

Creşterea ocupării şi sprijinirea mobilităţii transfrontaliere a forţei de muncă

Dezvoltarea integrată a unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă în anumite teritorii:

– Sprijinirea programelor integrate care permit o creştere favorabilă a ocupării forţei de muncă în zonele mai puţin dezvoltate;

Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei şi a discriminării

Dezvoltarea comună a serviciilor medicale:

– Investiţii pentru îmbunătăţirea aparaturii medicale şi a infrastructurii de sănătate;

– Schimburi de experienţă, know-how şi dezvoltarea comună a capacităţii medicale;

– Dezvoltarea unor platforme transfrontaliere de telemedicină şi infrastructură e-sănătate;

Îmbunătăţirea managementului de prevenire a riscurilor şi dezastrelor

Sprijinirea reacţiei comune la situaţii de urgenţă şi a managementului dezastrelor:

– Investiţii în facilităţi, echipament pentru îmbunătăţirea comunicaţiilor în situaţii de urgenţă, armonizarea protocoalelor şi a procedurilor, instruiri comune pentru managementul dezastrelor;

Promovarea cooperării transfrontaliere dintre instituţii şi cetăţeni

Întărirea cooperării instituţionale transfrontaliere:

– Sprijinirea cooperării instituţionale transfrontaliere;

Întărirea cooperării transfrontaliere dintre cetăţeni şi comunităţii:

– Cooperare între comunităţi.

În cursul procesului de programare au fost respectate cerinţele europene, programul de cooperare fiind evaluat de consultanţi independenţi ale căror recomandări sunt inserate în program. O importanţă deosebită este acordată conformităţii programului cu măsurile de protecţie a mediului, astfel încât, Raportul de evaluare strategica de mediu, realizat de consultanţi independenţi, este aprobat de un grup de lucru alcătuit din experţi, în fiecare dintre cele două ţări.

În următoarele luni, vor fi discutate şi finalizate alocările financiare, astfel încât, programul să poată fi depus în luna decembrie, la Comisia Europeană, pentru aprobare.

Versiunea actuală a programului este disponibilă în limba engleză şi poate fi consultată pe pagina de Internet a programului actual:

http://huro-cbc.eu/en/news/20142020_programme__online_consultation_is_open_on_the_draft_cooperation_programme_document/392

Un rezumat al documentului poate fi consultat, în limba română, pe pagina de Internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice:

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-1369

La aceste documente se pot trimite observaţii şi chiar este foarte recomandat ca toţi cei care au interes să o facă, pentru a putea fi luate in considerare la stabilirea formei finale a programului de finanţare.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.