Posturi vacante la Direcția de Asistență Socială Arad! Care sunt cerințele pentru a participa la concurs

Posturi vacante la Direcția de Asistență Socială Arad! Care sunt cerințele pentru a participa la concurs

Direcţia de Asistenţă Socială Arad, organizează, la sediul instituției, Arad, Calea Radnei nr. 250, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi contractuale de execuţie vacante.

Proba scrisă va avea loc în data de 01.08.2019 ora 10:00, pentru două posturi de asistent social debutant.

Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță directorul general al DAS Arad, Oana Pârvulescu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt:

  • 1 post asistent social debutant la Compartimentul Prevenirea și combaterea violenței domestice

– nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenței sociale

 dovada înscrierii în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă se va prezenta înregistrarea în Colegiul Asistenților Sociali;

– vechime în muncă: nu este necesară

  • 1 post asistent social debutant la Serviciul Prestații sociale

– nivelul studiilor – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul asistenței sociale

dovada înscrierii în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă se va prezenta înregistrarea în Colegiul Asistenților Sociali;

– vechime în muncă: nu este necesară

Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei. Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  23.07.2019.

Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și aviz psihologic.

Informații suplimentare se obţin la sediul instituţiei (Arad, Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212 sau pe site-ul instituției www.dasarad.ro (la secțiunea posturi vacante).

 

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.