Posturi VACANTE la Direcția de Asistență Socială Arad. Cum se desfășoară concursul

Posturi VACANTE la Direcția de Asistență Socială Arad. Cum se desfășoară concursul

Direcţia de Asistenţă Socială Arad organizează concurs în data de 02.10.2019 ora 10, proba scrisă şi în data de 04.10.2019, orele 10, proba interviu, la sediul instituţiei din Arad, str. Calea Radnei, nr. 250, în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuţie vacante.

Este vorba despre:

  • funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Juridic.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante  sunt:

Pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent  la Compartimentul Juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în studii juridice, respectiv specializarea drept.

– vechime un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Pentru funcția publică de execuție de consilier – clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Autoritate tutelară:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în  unul dintre domeniile:psihologie sau de asistenţă socială.

– vechime un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Pentru funcția publică de execuție de consilier juridic – clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Prevenirea și combaterea violenței domestice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în studii juridice, respectiv specializarea drept.

– vechime un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

Pentru funcția publică de execuție de consilier – clasa I, grad profesional debutant la Prestații sociale:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în  domeniul asistenţă socială;

– fără vechime în muncă.

Pentru funcția publică de execuție de consilier – clasa I, grad profesional debutant la Prestații sociale:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre  domeniile: asistenţă socială sau ştiinţe juridice;

– fără vechime în muncă.

Dosarele de concurs, întocmite în conformitate cu prevederile art. 49 din HG 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,cu modificările și completările ulterioare, vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei, la Compartimentul Resurse umane, în perioada 30.08.2019-18.09.2019,  între orele 9 -12.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

-adresa de corespondență: Arad, calea Radnei nr. 250

-telefon: 0257220212

-adresa de e-mail: resurse.umane@dasarad.ro

Persoana de contact este Bota Anica- consilier Compartiment Resurse umane.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, conţinutul dosarului de înscriere la concurs și alte date necesare desfășurării concursului se afişează la sediul instituţiei  şi pe site-ul instituţiei www. dasarad.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0257/220212 și la Compartimentul Resurse umane.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.