Prefectul Județului Arad, privind problema ocupării funcției de Viceprimar al Comunei Păuliș: „Instituția Prefectului a acționat în deplină legalitate”

Prefectul Județului Arad, privind problema ocupării funcției de Viceprimar al Comunei Păuliș: „Instituția Prefectului a acționat în deplină legalitate”

Prefectul Județului Arad, Florentina Horgea, referitor la problema ocupării funcției de Viceprimar din Comuna Păuliș, declară următoarele: „Instituția Prefectului a acționat în deplină legalitate, conform atribuțiilor conferite de lege. Suntem o instituție transparentă, deschisă comunicării cu reprezentanții altor instituții publice și de aceea i-aș ruga pe conducătorii acestora care au nelămuriri să ne contacteze înainte de a se propunța public pentru a le explica pașii procedurali urmați în cazurile ce prezintă interes pentru domniile lor. Întotdeauna vom urmări ca legea să fie respectată în actele emise de administrațiile locale, indiferent de interesele politice existente care pe noi nu ne privesc”.

Biroul de presă al Prefecturii Arad a prezentat și o cronologie a evenimentelor legate de ocuparea funcției de Viceprimar al comunei Păuliș:

„- La cererea Partidului România Unită (adresa nr. 595/28.06.2017) s-a emis Ordinul Prefectului cu numărul 482/2017 privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Petruța Viorel;

–  În data de 28.07.2017 a fost înregistrată la Tribunalul Arad acțiunea domnului Petruța Viorel privind anularea și suspendarea ordinului antemenționat, dosarul fiind înregistrat sub nr. 4911/108/2017;

– În data de 24.08.2017, Consiliul local Păuliș a aprobat alegerea unui nou Viceprimar, domnul Sari Florin Gheorghe, prin Hotărârea nr. 75 din 24.08.2017;

– În urma efectuării controlului de legalitate (în baza art. 19, alin. 1, lit. e din Legea nr. 340/2004) s-a constatat că nu a existat cvorumul necesar pentru adoptarea acestei hotărâri, motiv pentru care a fost atacată la instanța de contencios administrativ;

– Hotărârea luată, fiind atacată în contencios administrativ, este suspendată de drept;

– În data de 7.09.2017, în Dosarul nr. 4911/108/2017, instanța admite cererea de suspendare a executării OP nr. 482/2017, formulată de domnul Petruța Viorel și dispune suspendarea executării ordinului până la soluționarea definitivă a acțiunii pentru anularea acestuia;

– Sentința nu a fost comunicată încă instituției noastre.”
 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.