Primăria Arad solicită modificarea Codului Fiscal. Anual administrația pierde milioane de lei

Primăria Arad solicită modificarea Codului Fiscal. Anual administrația pierde milioane de lei

Primăria Arad solicită modificarea Codului Fiscal după ce a constatat că anual municipiul pierde milioane de lei din încasările provenite din amenzile date în Arad unor persoane care nu-și au domciliul în orașul de pe Mureș.

Primăria Arad prin Direcția Generală Poliția Locală și Direcția Venituri solicită modificarea Codului Fiscal pentru ca sumele provenite din amenzile aplicate de autoritățile administrației publice locale persoanelor fizice și juridice să se constituie în venit la bugetul unității administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială a fost săvârșită contravenția.

Legislația privind regimul juridic al contravențiilor, precum și reglementările fiscale privind veniturile  bugetelor locale, prevăd în prezent faptul că sumele încasate din sancțiunile aplicate pe raza unei localități se fac venit la bugetul unității administrativ-teritoriale în care contravenientul își are domiciliul sau sediul.

În anul 2021, în urmara săvârșirii unor contravenții pe raza municipiului Arad, Direcția Generală Poliția Locală Arad a întocmit 20.302 procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, pentru acte sancționatorii comise de persoane fizice și juridice cu domiciliul în alte localități. Potrivit normelor legale (Legea 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitãrii amenzilor contravenționale), acestea vor reveni altor bugete locale. Este vorba despre un total de aproximativ 8 milioane lei, cu mult mai mult decât  sumele transmise pentru debitare ca venit la bugetul municipiului Arad, din amenzi contravenționale aplicate arădenilor de polițiile locale de pe raza altor unități administrativ-teritoriale (suma se situează la aproape 200.000 lei).

Explicația rezidă fie în atitudinea mai severă a DGPL față de contravenienții din alte orașe, fie, cel mai probabil, în prezența frecventă a contravenienților proveniți din alte UAT în Municipiul Arad (situație vizibilă în cazul parcărilor, incidentelor de mediu și al celor de ordine publică).

Această situație a survenit și în anii anteriori, dar cu un efect mai redus asupra bugetului orașului nostru. Dată fiind tendința de accentuare a discrepanței dintre cele două fluxuri de debite, Direcția Generală Poliția Locală a înaintat primăriei și factorilor politici decidenți un referat ce argumentează modificarea formulei de debitare actuale, care favorizează UAT unde contravenienții au domiciliul, în defavoarea unităților administrativ teritoriale care nu sunt doar prejudiciate de actele antisociale ale acestora, dar suportă și costul funcționării aparatului de agenți constatatori.

În cazul Aradului, această discrepanță a fluxurilor de sume provenite din amenzi este accentuată și de profilul municipiului Arad de „oraș de tranzit”, astfel că dintr-un total de 41.082 de amenzi contravenționale aplicate  anul trecut, 49% sunt sume ce revin altor bugete locale, deși actele normative respective fac referire explicit la afectarea intereselor comunității arădene (o mare parte dintre amenzi fiind aplicate în baza unor hotărâri ale Consiliului Local Municipal).

Această modificare adusă Codului Fiscal ar restabili și echitatea în ceea ce privește beneficiarii sumelor constatate de către agenții constatatori plătiți de comunitate pentru a o proteja. O soluție completă a acestei probleme rezidă, însă, în încasarea la bugetele locale a tuturor amenzilor pentru fapte ce aduc atingere intereselor comunității respective, indiferent de apartenența agentului constatator la autoritatea publică locală sau la o instituție a administrației publice centrale.

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.