Mai multe articole din rubrica "" ↑

Primăria organizează licitații pentru vânzarea unui apartament și a unui teren intravilan

Primăria organizează licitații pentru vânzarea unui apartament și a unui teren intravilan

Primăria Municipiului Arad prin Direcţia Venituri – Serviciul Urmărire Venituri organizează în zilele de 8 și 9 aprilie, de la ora 9:00 două licitații publice pentru vânzarea unui teren intravilan și al unui apartament.

Astfel, în data de 8 aprilie, la sediul Direcţiei Venituri (strada M. Scaevola nr. 11), are loc licitaţia publică pentru vânzarea bunului imobil, proprietate a debitoarei SC INCRO SA, cu sediul în Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 12. Este vorba despre imobil, teren intravilan în suprafață de 444 mp.  Preţul de pornire a licitaţiei de 76.181,65 lei fără TVA. Cota de T.V.A. este de 24% asupra preţului de adjudecare în conformitate cu prevederile legii 571/2003 privind Codul Fiscal, modificata prin OUG nr. 58/2010 art. I, pct. 44.

Cea de-a doua licitație are loc în data de 9 aprilie în aceeași locație și se referă la bunul imobil, proprietate a debitoarei SC TADI FINPART SRL. Bunul imobil este situat în Arad, strada Petru Rareș nr. 30, etaj IV, ap. 405. Este vorba despre un apartament în suprafață de 62,95 mp. Preţul de pornire a licitaţiei de 91280,40 lei fără TVA.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre acestea organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până în data de 7 aprilie, respectiv 8 aprilie, ora 16:00, următoarele: oferta de cumpărare, dovada plăţii taxei de participare sau o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei care se va achita la Trezoreria Municipiului Arad în contul RO10TREZ0215059XXX014259, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop. Informaţii suplimentare la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/281049”, spun reprezentanții Primăriei Arad.

 

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.