Programe de formare pentru cadrele didactice, organizate de Casa Corpului Didactic „Al Gavra”

Programe de formare pentru cadrele didactice, organizate de Casa Corpului Didactic „Al Gavra”

Directorul Casei Corpului Didactic ,,Al Gavra” Arad , prof. drd. Redeș Adela a primit vizita deputatului membru al Comisiei pentru Învățământ Știință Tineret și Sport, prof. Adrian Todor.

Tematica discuției a fost una de actualitate a învățământului, a cuprins o parte informativă despre starea învățământului arădean și nevoia de formare identificată în rândul cadrelor didactice și a personalului auxiliar din județul Arad pentru care CCD Arad propune programe de formare, workshop-uri și alte proiecte, activități metodice și educative.

În anul școlar 2017-2018 Oferta de formare CCD cuprinde 10 programe de formare acreditate MEN, 45 programe de formare propuse pentru avizare MEN, 4 programe de formare autorizate ANC, 6 workshop-uri  tematice, activităţi cu caracter ştiinţific, activități metodice şi culturale desfăşurate în parteneriat cu școli sau alți parteneri ai comunității locale. O altă prioritate a discuției a vizat oportunități de formare pentru cadrele didactice prin scrierea de proiecte cu fonduri structurale sau alte tipuri de proiecte europene, informează prof. drd. Adela Redeș – Director Casa Corpului Didactic Arad.

Casa Corpului Didactic Arad a câștigat un proiect cu finanțare – ,,Programul Profesori Motivați în școli defavorizate”- proacțiune pentru o comunitate educațională multiprofesională – ProActiv, proiect care urmează să se deruleze în cinci școli din Arad: Liceul Special ,,Sfânta Maria” Arad; Grădinița din cadrul Școlii ,,Adam Nicolae” Arad; Școala Gimnazială nr.2 Pecica; Liceul Tehnologic ,,Sava Brancovici”, Ineu și CSEI Arad.

Un alt proiect care urmează să se deruleze prin CCD Arad este Programul CRED – Ministerul Educației Naționale fiind autorul și beneficiarul proiectului urmând să se implementeze la nivel național noul Curriculum național pentru învățământul gimnazial.

Proiectul vizează direcțiile MEN și anume: reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. La nivelul județului Arad vor participa la formare toate cadrele didactice din învățământul primar și gimnazial.

Casa Corpului Didactic ,,Al. Gavra”și- a început activitatea de formare în acest an școlar cu primele programe fiind și priorități MEN: Programul de pregătire pentru clasa pregătitoare, Informatică și TIC pentru gimnaziu, Calitate în Evaluare și Examinare- program acreditat CCD.

Discuția cu deputatul Adrian Todor a vizat și oportunități privind scrierea de proiecte privind: dezvoltarea, implementarea și monitorizarea unor măsuri sistemice de integrare și adaptare a noilor abordări curriculare , centrate pe elev; asigurarea unor activități de mentorat pentru cadrele didactice debutante; dezvoltarea unor resurse educaționale relevante pentru sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a abordărilor noilor programe școlare pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial; formarea cadrelor didactice pentru implementarea curriculum-ului național și dezvoltarea competențelor cheie, transversale ale cadrelor didactice, în vederea creșterii calității procesului educațional, a mai adăugat prof. drd. Adela Redeș.

„D-nul Adrian Todor ne-a asigurat de sprijinul și implicarea sa în toate demersurile activităților de formare pentru învățământul arădean inițiate de CCD Al. Gavra Arad în conformitate cu cerințele Ministerului Educației Naționale sau în colaborare cu alți parteneri educaționali sau ai comunității locale”, încheie prof. drd. Adela Redeș.

Loading...

Lasă un comentariu

Your email address will not be published.